กทม.เริ่มปรับพื้นที่สนามหลวงเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศพรุ่งนี้

กทม.เริ่มปรับพื้นที่สนามหลวงเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศพรุ่งนี้

กทม.เริ่มปรับพื้นที่สนามหลวงเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศพรุ่งนี้

รูปข่าว : กทม.เริ่มปรับพื้นที่สนามหลวงเตรียมก่อสร้างพระเมรุมาศพรุ่งนี้

กรุงเทพมหานครเตรียมเข้าปรับพื้นที่สนามหลวงเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางผัง พร้อมปรับการแจกอาหารให้เป็นเวลา โดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.2559)

น.ส.ตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครเตรียมการจัดพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยได้มอบให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้จัดการวางแผนผัง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้พื้นที่ 2 ใน 3 ส่วนทางด้านทิศใต้และเบื้องต้นเริ่มมีการปรับปรุงหน้าดินไปบ้างแล้ว

ส่วนเรื่องการจัดระเบียบการแจกอาหารจะเริ่มทดลองแจกเป็นเวลา ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในวันพรุ่งนี้ (3 พ.ย.2559) โดยแบ่งออกเป็น 3 คือ เวลา 6.00-9.00 น., 11.00-14.00 น. และ 16.00-20.00 น. โดยจะเริ่มจัดระเบียบเฉพาะอาหารมื้อหลักและจะนำผลที่ได้รับ กลับมาประเมินถึงความเหมาะสมอีกครั้งว่ามีความทั่วถึงหรือมีปัญหาด้านใดเพิ่มเติมหรือไม่

 

ด้านกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ขอความร่วมมือประชาชนให้ดูแลต้นไม้รอบสนามหลวง โดยเฉพาะต้นมะขาม เพราะมีการนำขยะไปทิ้งบริเวณโคนต้นไม้และเทน้ำเสีย ทำให้ต้นมะขามเริ่มเสียหาย เบื้องต้นกรุงเทพมหานครได้ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเข้ามาดูแลฟื้นฟูต้นมะขาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของท้องสนามหลวงแล้ว

กลับขึ้นด้านบน