"ครอบครัวมหิดล" กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยาวนาน

"ครอบครัวมหิดล" กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยาวนาน

"ครอบครัวมหิดล" กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยาวนาน

รูปข่าว : "ครอบครัวมหิดล" กับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและยาวนาน

สวิตเซอร์แลนด์และไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับและทรงศึกษา ขณะทรงพระเยาว์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งประทับอยู่ที่นั่นนานถึง 18 ปี

ทะเลสาบเลอมอง เขตปุยยี ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เคยเสด็จพระราชดำเนินอยู่เสมอในช่วงที่ยังประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์

ส่วนสวนสาธารณะเดอ น็องตู เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทั้ง 4 พระองค์เคยทรงเสด็จพระราชดำเนินซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงนิพนธ์ถึงรูปปั้นลิง 3 ตัวทำท่าปิดหู ปิดตา ปิดปาก ว่าหมายถึง "ไม่ยอมฟัง ดู พูดในสิ่งที่เลว"

ครอบครัว "มหิดล" ทรงผูกพันกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 พรรษา หลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช

ทั้ง 4 พระองค์ประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อย่างเรียบง่ายเยี่ยงสามัญชน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนเมียร์มองต์ และระดับมัธยมที่โรงเรียนเอ-กอล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์

จากนั้น ทรงเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานน์ ในคณะวิทยาศาสตร์ และทรงเปลี่ยนมาศึกษาวิชากฎหมายและการปกครองเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกรณียกิจที่ต้องทรงรับในฐานะพระมหากษัตริย์ รวมระยะเวลาที่ประทับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์เป็นเวลานานถึง 18 ปี ก่อน เสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นการถาวร

โดยเคยพระราชทานสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศสอย่างคล่องแคล่วแก่สถานีวิทยุโทรทัศน์ RTS ของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อ 56 ปีก่อน

ทั้ง 2 พระองค์เสด็จเยือนกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม ปี 2503 โดยมีประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ในขณะนั้นถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ

สายสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์แน่นแฟ้นอย่างยิ่งตลอดมา กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น จึงสร้างศาลาไทย ที่สวนสาธารณะเดอ น็องตู เมืองโลซาน เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิสเซอร์แลนด์ครบ 75 ปี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552

กลับขึ้นด้านบน