โรงสีข้าวพิจิตร ปัดนักการเมืองเบื้องหลังปั่นกระแสชาวนาเคลื่อนไหว

โรงสีข้าวพิจิตร ปัดนักการเมืองเบื้องหลังปั่นกระแสชาวนาเคลื่อนไหว

โรงสีข้าวพิจิตร ปัดนักการเมืองเบื้องหลังปั่นกระแสชาวนาเคลื่อนไหว

รูปข่าว : โรงสีข้าวพิจิตร ปัดนักการเมืองเบื้องหลังปั่นกระแสชาวนาเคลื่อนไหว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และพิจิตร เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ด้านชมรมโรงสีข้าวพิจิตร ชี้การเคลื่อนไหวชาวนา ไม่ได้มีเบื้องหลังจากนักการเมือง-โรงสี

วันนี้ (2 พ.ย.2559) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนชาวนาและผู้ประกอบการโรงสี เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ เบื้องต้นการแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนจะดำเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในอัตรา 800 บาท ต่อไร่ ไม่เกิน 15 ไร่ ต่อราย ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ประมาณกว่า 330,000 ตัน

นางมิ่งขวัญ พุกเปี่ยม ประธานชมรมโรงสีข้าว จ.พิจิตร เปิดเผยถึงกรณีมีนักการเมืองและผู้ประกอบการโรงสีอยู่เบื้องหลังของการเคลื่อนไหวของชาวนา ใน จ.พิจิตร ว่าไม่เป็นความจริง การเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นความต้องการของชาวนา ส่วนราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่มีการกดราคาแต่อย่างใด

เช่นเดียวกับที่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกร ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการวางมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล และไม่อยากให้ชาวนาออกมาเคลื่อนไหวชุมนุม พร้อมทั้งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประสานกับห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

กลับขึ้นด้านบน