สมอ.กำหนดมาตรฐานเครื่องทำน้ำอุ่น“ระบบก๊าซ” หลังพบผู้เสียชีวิตทุกปี - ติดตั้งไม่ถูกต้อง

สมอ.กำหนดมาตรฐานเครื่องทำน้ำอุ่น“ระบบก๊าซ” หลังพบผู้เสียชีวิตทุกปี - ติดตั้งไม่ถูกต้อง

สมอ.กำหนดมาตรฐานเครื่องทำน้ำอุ่น“ระบบก๊าซ” หลังพบผู้เสียชีวิตทุกปี - ติดตั้งไม่ถูกต้อง

รูปข่าว : สมอ.กำหนดมาตรฐานเครื่องทำน้ำอุ่น“ระบบก๊าซ” หลังพบผู้เสียชีวิตทุกปี - ติดตั้งไม่ถูกต้อง

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กำหนดมาตรฐานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซคาดประกาศใช้ปีหน้า หลังพบทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากการใช้ระบบก๊าซ โดยติดตั้งในห้องที่ไม่มีอากาศถ่ายเท และสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ

วันนี้ (2 พ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเครื่องทำน้ำอุ่น ได้รับใบอนุญาตจาก สมอ.จำนวน 43 ราย ตามมาตรฐานบังคับ มอก.เลขที่ 1693-2547 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศและนำเข้า

นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. ยอมรับว่า ปัจจุบันที่มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซมากขึ้น และมีผู้เสียชีวิตจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นเพิ่มมากขึ้นทุกปี สมอ. จึงได้ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานโดยเพิ่มขอบข่ายการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซเข้าไปด้วยในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ภายในปี 2560

ทั้งนี้ สถิติการเสียชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ แต่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ติดตั้งสายดิน หรือใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซ โดยติดตั้งอยู่ในห้องน้ำที่ไม่มีอากาศถ่ายเท จึงสูดดมก๊าซเข้าไปในร่างกายในปริมาณมาก จึงย้ำว่าควรติดตั้งสายดินเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร แต่หากมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบก๊าซไว้แล้ว และมีความจำเป็นต้องใช้ ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และหากจำเป็นต้องใช้ในระยะเวลานานๆ ควรเปิดประตูระบายอากาศ ให้ก๊าซที่สะสมอยู่ด้านในระบายออกแล้วจึงเข้าไปใช้ต่อ

กลับขึ้นด้านบน