กษัตริย์เลโซโททรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

กษัตริย์เลโซโททรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

กษัตริย์เลโซโททรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

รูปข่าว : กษัตริย์เลโซโททรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

สมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 ราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมทรงลงพระนามถวายความอาลัย ณ ห้องภายในอาคารสำนักราชเลขาธิการ

ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีเลตซีที่ 3 และสมเด็จพระราชินี เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทย เพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี 2549 และไทยได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านการเกษตรอย่างใกล้ชิดกับเลโซโท โดยเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เนื่องจากเลโซโทมีความสนใจรับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ขณะเดียวกัน นางกูลมีรา อิซิมบาเยวา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน ได้ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ศาลาว่าการพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง

กลับขึ้นด้านบน