ก.แรงงาน สั่งทุกหน่วยช่วยชาวนา หางาน-สร้างอาชีพเสริม-พัฒนาฝีมือ

ก.แรงงาน สั่งทุกหน่วยช่วยชาวนา หางาน-สร้างอาชีพเสริม-พัฒนาฝีมือ

ก.แรงงาน สั่งทุกหน่วยช่วยชาวนา หางาน-สร้างอาชีพเสริม-พัฒนาฝีมือ

รูปข่าว : ก.แรงงาน สั่งทุกหน่วยช่วยชาวนา หางาน-สร้างอาชีพเสริม-พัฒนาฝีมือ

กระทรวงแรงงานขานรับนโยบายรัฐบาล สั่งทุกหน่วยหาทางช่วยเหลือชาวนา พร้อมหาตำแหน่งงานเพื่อสร้างอาชีพเสริม

วันนี้ (2 พ.ย.2559) นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยชาวนาที่ประสบความเดือดร้อนจากราคาข้าวตกต่ำ จึงขานรับนโยบายรัฐบาลสั่งให้ทุกหน่วยในสังกัดเร่งช่วยเหลือชาวนา ให้สามารถมีรายได้เพื่อครองชีพและเลี้ยงดูครอบครัว ด้วยการหาตำแหน่งงาน สร้างอาชีพเสริม และขอความร่วมมือสถานประกอบการ สนับสนุนให้ชาวนาสามารถนำข้าวไปจำหน่ายให้กับพนักงานและลูกจ้างได้โดยตรง

พร้อมสั่งให้กรมการจัดหางาน รวบรวมตำแหน่งงานว่างในแต่ละจังหวัด แจ้งให้เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าทำงานหรือทำอาชีพเสริม ระหว่างช่วงว่างเว้นจากการทำนา ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บัณฑิตแรงงานในพื้นที่ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะจัดหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และโอกาสการสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ที่สนใจที่จะฝึกอาชีพต่าง ๆ เป็นทางเลือก รวมทั้งอบรมเทคนิคการค้าขายแบบออนไลน์

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบการต่าง ๆ สนับสนุนพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวไปจำหน่ายให้กับพนักงานและลูกจ้าง ในสถานประกอบการได้โดยตรง หรืออุดหนุนข้าวที่เกษตรกรนำมาจำหน่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา

กลับขึ้นด้านบน