รายการพิเศษ แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน "ความพอเพียงเริ่มจากตัวเอง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

รายการพิเศษ แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน "ความพอเพียงเริ่มจากตัวเอง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

รายการพิเศษ แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน "ความพอเพียงเริ่มจากตัวเอง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

รูปข่าว : รายการพิเศษ แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน "ความพอเพียงเริ่มจากตัวเอง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

รายการพิเศษ แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน อ.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้จัดทำ "โครงการลูกชาวนาได้เวลาช่วยพ่อ" เพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งเป็นการจุดประกายให้ลูกชาวนาได้ออกมาช่วยพ่อแม่ในการขายข้าว

รายการพิเศษ แสงจากพ่อ สู่ความยั่งยืน อ.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้จัดทำ "โครงการลูกชาวนาได้เวลาช่วยพ่อ" ได้อธิบายถึงแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งเป็นการจุดประกายให้ลูกชาวนาได้ออกมาช่วยพ่อแม่ในการขายข้าวเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน