นายกสมาคมชาวนา-ข้าวไทย เสนอรัฐบาลเตรียมรับมือข้าวขาวออกสู่ตลาด

นายกสมาคมชาวนา-ข้าวไทย เสนอรัฐบาลเตรียมรับมือข้าวขาวออกสู่ตลาด

นายกสมาคมชาวนา-ข้าวไทย เสนอรัฐบาลเตรียมรับมือข้าวขาวออกสู่ตลาด

รูปข่าว : นายกสมาคมชาวนา-ข้าวไทย เสนอรัฐบาลเตรียมรับมือข้าวขาวออกสู่ตลาด

ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป จะมีข้าวขาวออกสู่ตลาดอีกเป็นจำนวนมากหลังผ่านช่วงเก็บเกี่ยว แม้ว่าราคาขณะนี้จะอยู่ที่ประมาณ 8-9 พันบาท ซึ่งถือเป็นราคาที่ชาวนารับได้ แต่ก็ไม่มีหลักประกันใดที่จะยืนยันว่าเมื่อผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก ราคาจะไม่ตกต่ำ

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนา-ข้าวไทย ระบุว่า ค่อนข้างพอใจกับกับมาตรการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล แต่อีกด้านหนึ่งตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นไปจะมีข้าวขาวออกสู่ตลาดอีกเป็นจำนวนมากหลังผ่านช่วงเก็บเกี่ยว โดยราคาขณะนี้ยังอยู่ที่ระดับ 8,500-9,000 บาทต่อตัน ถือว่ายังรับได้ แต่ผลผลิตที่จะออกมาในฤดูกาลนี้ คาดว่า บางส่วนอาจมีความชื้นสูงจากฝนที่ตกต่อเนื่อง และหลายพื้นที่เผชิญกับน้ำท่วม ประกอบกับผลผลิตที่ออกมาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ราคาลดลง ซึ่งมาตรการของรัฐบาลที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบก่อนหน้านี้ ครอบคลุมเฉพาะข้าวหอมมะลิเท่านั้น

นายประสิทธิ์ยังกล่าวถึง กรณีที่มีชาวนาพยายามขายข้าวด้วยตนเองขณะนี้ ว่าเป็นวิธีการที่ดีในการระบายผลผลิตในระยะสั้นๆ แต่ในระยะยาวหรือหากทำจริงจังอาจลำบาก เนื่องจากหลายพื้นที่มีการปลูกข้าวคล้ายกันและผลผลิตค่อนข้างมาก ชาวนาบางรายปลูกข้าวมากถึง 10 ตัน อาจมีปัญหาเรื่องการทำการตลาด โดยได้เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยการลดต้นทุน พัฒนาคุณภาพผลผลิต ศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาด รวมถึงควบคุมผลผลิตให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม

ขณะที่กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เรื่องแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา โดยแบ่งการช่วยเหลือและแก้ไขเป็น 2 ระยะ คือ มาตรการเร่งด่วนให้จัดเวทีประชุมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ โดยเชิญทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการโรงสี และชาวนา เข้ามารับฟังสถานการณ์ในพื้นที่และแลกเปลี่ยนพูดคุยทำความเข้าใจกัน พร้อมมอบหมายภารกิจให้คณะทำงาน เช่น หน่วยงานปกครองในพื้นที่ สอดส่องการซื้อขายข้าว มิให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ เป็นต้น ส่วนมาตรการระยะต่อไป ให้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น พัฒนาตำบลและเกษตรตำบล แนะนำชาวนาเกี่ยวกับการลดความชื้นของข้าว การทำเกษตรแบบประณีต ใช้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิตด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รวมถึงการช่วยเหลือในการขายข้าวโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เช่น การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และการทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น

ด้าน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยเมื่อวานนี้ (2 พ.ย.2559) ว่ากรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มอบหมายให้ฝ่ายความมั่งคงไปตรวจสอบกลไกราคาข้าว เบื้องต้นมีแนวทางในการลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคของชาวนา พร้อมกับการเข้าไปตรวจสอบกลไกการซื้อข้าวของโรงสีว่า ตรงไปตรงมาหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการกดราคาข้าว ขณะเดียวกันหน่วยงานสังกัดกองทัพบก เตรียมรับซื้อข้าวจากชาวนาผ่านระบบสหกรณ์การเกษตรในราคาที่ชาวนาจำหน่ายเพื่อนำไปเลี้ยงกำลังพลที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ 1 แสนนาย พร้อมระบุว่า ไม่ได้เป็นการรับซื้อทั้งหมด แต่จะต้องพิจารณาถึงความต้องการในแต่ละพื้นที่

ด้านกระทรวงพาณิชย์ มีแผนที่จะช่วยกระตุ้นการบริโภคข้าว ด้วยการส่งเสริมให้เอกชนหันมาใช้ข้าวเป็นของขวัญปีใหม่หรือให้ห้างสรรพสินค้า จัดกิจกรรมลด แลก แจก แถม โดยใช้สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวเป็นจุดเด่นเพื่อกระตุ้นการบริโภค ส่งผลให้ราคาข้าวสารปรับตัวสูงขึ้นได้

กลับขึ้นด้านบน