นักเรียนเตรียมทหารปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนเตรียมทหารปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นักเรียนเตรียมทหารปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

รูปข่าว : นักเรียนเตรียมทหารปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนให้นักเรียนเตรียมทหาร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อวางรากฐานในการเตรียมเป็นผู้บังคับหน่วยในอนาคต ด้วยการลงแรงปลูกข้าวเพื่อนำมากินและจำหน่ายให้กับกำลังพล

นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 3 จากชมรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก ร่วมกันไถนาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ บริเวณแปลงนารอบโรงเรียนเตรียมทหารกว่า 4 ไร่ รองรับนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทยที่สนับสนุนให้กำลังพลทุกระดับชั้นน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเผยแพร่ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พล.ต.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ระบุว่า การส่งเสริมให้นักเรียนเตรียมทหารเข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นการเตรียมพร้อมวางรากฐานให้เป็นผู้บังคับหน่วยที่ดีในอนาคต เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุมแนวทางในการดำเนินชีวิตทุกด้าน

สำหรับผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่จะแบ่งสัดส่วนเพื่อใช้บริโภคและจำหน่ายให้กับกำลังพล รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปลูกข้าวกับชุมชน โดยมีแนวคิดขยายการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ให้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมตั้งชื่อว่า ข้าวจักรดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเตรียมทหาร

 

กลับขึ้นด้านบน