กรมธนารักษ์เล็งยกเว้นค่าเช่าที่นา-พื้นที่เกษตร บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

กรมธนารักษ์เล็งยกเว้นค่าเช่าที่นา-พื้นที่เกษตร บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

กรมธนารักษ์เล็งยกเว้นค่าเช่าที่นา-พื้นที่เกษตร บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

รูปข่าว : กรมธนารักษ์เล็งยกเว้นค่าเช่าที่นา-พื้นที่เกษตร บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

กรมธนารักษ์เตรียมพิจารณาแนวทางยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุในพื้นที่ทำนา หรือ ปลูกพืชตามนโยบายรัฐ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ พร้อมเดินหน้าทบทวนอัตราค่าเช่าที่เพื่อทำประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (3 พ.ย.2559) นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้อธิบายเจ้าหน้าที่บัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศถึงแนวทางการคำนวณฐานภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบังคับใช้กฎหมายประมาณปลายปี 2560

อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวอีกว่า กรมธนารักษ์ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาช่วยดำเนินการประเมินราคาที่ดินรายแปลง โดยเฉพาะในแปลงที่มีความพิเศษ เช่น พื้นที่ที่ใช้ประโยชน์หลากหลาย หรือระบุประเภทการใช้ประโยชน์ไม่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ได้ราคาประเมินรายแปลงครบทั้ง 32 ล้านแปลง จากปัจจุบันประเมินแล้วเสร็จเพียง 18 ล้านแปลง ภายในปี 2560 ซึ่งทันกำหนดบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแน่นอน

ขณะเดียวกันกรมฯ ยังประสานงานและเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมที่ดิน เพื่อจัดทำข้อมูลโฉนดอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อใช้เป็นฐานคำนวณภาษี และเกิดความโปร่งใส

อธิบดีกรมธนารักษ์ ยังกล่าวถึงการทบทวนราคาประเมินค่าเช่าที่ราชพัสดุว่า กรมฯ ยังคงเดินหน้าทบทวนอัตราค่าเช่าดังกล่าว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจเช่า คาดว่าจะช่วยเพิ่มรายได้เข้ารัฐประมาณ 1,000 ล้านบาท

แต่สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่ ที่เป็นพื้นที่เกษตรและผู้มีรายได้น้อยใช้ประโยชน์ อาจพิจารณายกเว้นค่าเช่าแก่เกษตรกรที่มีรายได้น้อย หรือ พื้นที่ที่เกษตรกรปลูกพืชที่รัฐบาลสนับสนุน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ที่ในปัจจุบัน พื้นที่ราชพัสดุส่วนใหญ่กว่า 127,000 ไร่ ถูกเช่าในรูปแบบงานเกษตรกรรม และมีพื้นที่ใช้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ 1,000-10,000 ไร่

 

กลับขึ้นด้านบน