กสท.ให้สถานีโทรทัศน์ออกอากาศปกติ 19 พ.ย.นี้

กสท.ให้สถานีโทรทัศน์ออกอากาศปกติ 19 พ.ย.นี้

กสท.ให้สถานีโทรทัศน์ออกอากาศปกติ 19 พ.ย.นี้

รูปข่าว : กสท.ให้สถานีโทรทัศน์ออกอากาศปกติ 19 พ.ย.นี้

กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ออกแนวทางปฏิบัติให้สถานีโทรทัศน์ออกอากาศรายการปกติได้ในวันที่ 19 พ.ย.2559 พร้อมปรับรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" เป็นรายการ "ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสท.ได้พิจารณาเรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง ภายหลัง 30 วันกรณีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ที่ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันที

กรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดินสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณ ส่วนรายการ "ศาสตร์แห่งพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ทุกวันศุกร์

สำหรับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ ระหว่างวันที่ 13-18 พ.ย.2559 โดยเป็นรายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย สำหรับเด็ก รายการทั่วไปและสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มาออกอากาศได้ โดยไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศและการใช้ถ้อยคำหยาบคาย

ระหว่างวันที่ 19 พ.ย.2559 ถึงวันที่ 21 ม.ค.2560 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย สำหรับเด็ก รายการทั่วไป สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาออกอากาศได้ โดยไม่ควรมีเนื้อหาที่มีความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย ส่วนรายการเฉพาะไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ขอให้ออกอากาศหลังจากวันที่ 21 ม.ค.2560

การนำเสนอรายการที่เกี่ยวกับการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความอาลัย การเทิดพระเกียรติ ให้กำหนดเพิ่มเติมไว้ในผังรายการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560 ทั้งนี้ควรกำหนดให้อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะทำให้ประชาชนส่วนมากได้รับชม

นอกจากนี้ กสท.ยังขอความร่วมมือให้การแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว สุภาพ ส่วนผู้ร่วมรายการขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม เช่นเดียวกับการแสดงตราสัญลักษณ์ของสถานี ควรปรับโทนสีเป็นโทนขาว ดำ และให้อยู่ในตำแหน่งมุมล่างขวาของจอจนถึงวันที่ 21 ม.ค.2560

ส่วนการโฆษณา ให้ยึดถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับระดับความเหมาะสมของเนื้อหารายการที่สามารถออกอากาศได้ในแต่ละห้วงเวลา และให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการตามประกาศ กสทช.ข้อ 14 และข้อ 15 จนถึงวันที่ 2 ธ.ค.2559

กลับขึ้นด้านบน