พม.เร่งแก้ปัญหาคนไร้บ้าน สนามหลวง พบตกค้างนับ 100 คน

พม.เร่งแก้ปัญหาคนไร้บ้าน สนามหลวง พบตกค้างนับ 100 คน

พม.เร่งแก้ปัญหาคนไร้บ้าน สนามหลวง พบตกค้างนับ 100 คน

รูปข่าว : พม.เร่งแก้ปัญหาคนไร้บ้าน สนามหลวง พบตกค้างนับ 100 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อเร่งแก้ปัญหาคนเร่ร่อน ตกค้างนับ 100 คน พร้อมเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำตัวส่งฟื้นฟูสภาพจิตและฝึกอาชีพ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจผลการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน ไร้ที่พึ่งในพื้นที่สนามหลวง โดยตั้งศูนย์คัดกรอง แบ่งเป็น 12 ชุดปฏิบัติการในการคัดกรองประชาชนที่พักค้างบริเวณท้องสนามหลวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า เบื้องต้นแยกกลุ่มบุคคลได้เป็น 2 ประเภท คือ ประชาชนที่ตกค้างไม่สามารถเข้าไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยกลุ่มนี้ เจ้าหน้าที่จะจัดพื้นที่พักรอให้

ส่วนกลุ่มคนเร่ร่อน เจ้าหน้าที่จะนำส่งบ้านมิตรไมตรี เพื่อฟื้นฟูและแก้ปัญหาให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้ แต่อาจต้องใช้เวลา เพราะแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน

ข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในแต่ละวันมีคนเร่ร่อนและตกค้างที่ท้องสนามหลวงรวมกว่า 100 คน เจ้าหน้าทีสาธารณสุข นักจิตวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พยายามเข้าไปพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ และแก้ปัญหาคนเร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร

 

กลับขึ้นด้านบน