มติ สนช.ถอดถอน "นริศร – อุดมเดช"

มติ สนช.ถอดถอน "นริศร – อุดมเดช"

มติ สนช.ถอดถอน "นริศร – อุดมเดช"

รูปข่าว : มติ สนช.ถอดถอน "นริศร – อุดมเดช"

ที่ประชุม สนช.มีมติถอดถอน 2 อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย จากกรณีการเสียบบัตรแทนกันและสับเปลี่ยนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว.ท่ามกลางกระแสข่าวมีความพยายามแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง

วันนี้ (4 พ.ย.2559) ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติด้วยคะแนนเสียง 221 ให้ถอดถอนนายนริศร ทองธิราช กรณีถูก ป.ป.ช.กล่าวหาใช้บัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ลงคะแนนแทนบุคคลอื่น ระหว่างการประชุมรัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับที่มา ส.ว. ในวันที่ 10 และ 11 กันยายน ปี 2556 และมีคะแนนไม่ถอดถอน 1 คะแนน และงดออกเสียง 2

และมีมติด้วยคะแนนเสียง 206 ให้ถอดถอนนายอุดมเดช รัตนเสถียร กรณีสลับสับเปลี่ยนร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่เสนอต่อประธานรัฐสภาเมื่อปี 2556 ไม่ถอดถอน 15 และ บัตรเสีย 3

ส่งผลให้ทั้งสองคนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง เพราะคะแนนถอดถอนไม่น้อยกว่า 150 เสียง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวว่า มีความพยายามล็อบบี้จากนักการเมืองหญิงรายหนึ่งไม่ให้ถอดถอนนายอุดมเดชก็ตาม

ก่อนการลงคะแนน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 ในฐานะประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อสมาชิกว่ามติถอดถอนต้องไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่หรือ 150 เสียงขึ้นไป จากจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ทั้งหมด 250 คน

ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวถึงการลงมติครั้งนี้ว่า มีความพยายามล็อบบี้จากนักการเมืองหญิงคนหนึ่งเพื่อไม่ให้ถอดถอนนายอุดมเดช ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่เคยพยายามแทรกแซงการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมีการเสนอชื่อ นพ.เรวัต วิศรุตเวช ก่อนหน้านี้

กลับขึ้นด้านบน