"ไปรษณีย์" เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับโปสการ์ดรัชกาลที่ 9 เริ่มลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 7 พ.ย.นี้

"ไปรษณีย์" เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับโปสการ์ดรัชกาลที่ 9 เริ่มลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 7 พ.ย.นี้

"ไปรษณีย์" เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับโปสการ์ดรัชกาลที่ 9 เริ่มลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 7 พ.ย.นี้

รูปข่าว : "ไปรษณีย์" เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับโปสการ์ดรัชกาลที่ 9 เริ่มลงทะเบียนทางเว็บไซต์ 7 พ.ย.นี้

ไปรษณีย์ไทย เปิดขั้นตอนลงทะเบียนรับโปสการ์ด พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ มีจำนวน 9.9 ล้านดวง

วันนี้ (4 พ.ย.) นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย กล่าวว่า หลังจากไปรษณีย์ไทย จัดทำบัตรภาพผนึกตราไปรษณียากรพระบรมฉา ยาลักษณ์ จำนวน 9,999,999 ชุด ขนาด A5 พิมพ์ภาพแสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ขยายใหญ่ ด้านซ้ายมือส่วนด้านขวา ผนึกดวงตราไปรษณียากรชนิดราคา 1 บาท ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ชุดที่ 10 หรือชุดสุดท้าย พร้อมประทับตราที่ระลึกวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่พระองค์เสด็จสวรรคต

โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ เตรียมเปิดให้ประชาชนจองผ่านการลงทะเบียน เว็บไซต์ www.stamprama9.thailandpost.com โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ อีเมล์ และกรอกชื่อ ที่อยู่จัดส่ง ซึ่งเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป แต่หากไม่สะดวกสามารถติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

โดยสงวนสิทธิ์1 คนต่อ 1 ชุด เบื้องต้นคาดว่า จะจัดส่งได้ ในเดือนมกราคม 2560 หากมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเกินจำนวน อาจจัดทำเพิ่มโดยใช้ตราไปรษณียากรรูปแบบอื่นแทน

สำหรับตราไปรษณีย์หายากชุดละ 1 ล้านบาท ได้แก่ ชุดแรกในรัชกาล และ ชุดที่ระลึกพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 99 ชุด ยังมีจำหน่ายไม่เกิน 10 ชุด

กลับขึ้นด้านบน