นายกฯ รับเดินหน้าโครงการด้านคมนาคมไม่ได้-เหตุติดประเมิน EIA

นายกฯ รับเดินหน้าโครงการด้านคมนาคมไม่ได้-เหตุติดประเมิน EIA

นายกฯ รับเดินหน้าโครงการด้านคมนาคมไม่ได้-เหตุติดประเมิน EIA

รูปข่าว : นายกฯ รับเดินหน้าโครงการด้านคมนาคมไม่ได้-เหตุติดประเมิน EIA

นายกรัฐมนตรี ยอมรับโครงการลงทุนด้านคมนาคมขนส่งรัฐบาลมีความพร้อมด้านงบประมาณ แต่ติดปัญหาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้บางโครงการไม่สามารถเดินหน้าต่อได้

วันนี้ (4 พ.ย.2559) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้กระทรวงคมนาคมดำเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศในปี 2560 มีจำนวน 20 โครงการ และได้เริ่มต้นโครงการไปแล้ว 16 โครงการ วงเงินลงทุนประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท โดยยึดตามแผนแม่บทที่จัดทำไว้เพื่อให้รัฐบาลต่อไปใช้เป็นหลักปฏิบัติในอนาคต

ส่วนแผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในระยะ 20 ปี (ปี2560 -2579) ได้แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ระยะละ 5 ปี จำนวน 5 ยุทธศาสตร์หลัก นายกรัฐมนตรีต้องการให้เริ่มดำเนินการได้พร้อมกัน โดยไม่ต้องรอ เพื่อให้โครงข่ายคมนาคมเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ

"ยอมรับว่าปัญหาที่ทำให้โครงการรถไฟไทย-จีนล่าช้า และไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ เพราะติดปัญหาเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือ EIA และกระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หรือ EHIA" นายกรัฐมนตรีกล่าว

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับให้กระทรวงคมนาคม เร่งสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีการแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ตอน และไม่ได้หมายความว่าจะสร้างแค่บริเวณกลางดงเพียง 3.5 กิโลเมตร โดยขณะนี้ยังติดปัญหา 2 เรื่องคือเรื่องการถอดแบบก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของไทย และการร่างสัญญาจะต้องตรงตามระเบียบการประมูลของไทย

กลับขึ้นด้านบน