กองทัพภาค 3 เปิดโรงสีข้าวทหารช่วยชาวนาสู้วิกฤตข้าวราคาตก

กองทัพภาค 3 เปิดโรงสีข้าวทหารช่วยชาวนาสู้วิกฤตข้าวราคาตก

กองทัพภาค 3 เปิดโรงสีข้าวทหารช่วยชาวนาสู้วิกฤตข้าวราคาตก

รูปข่าว : กองทัพภาค 3 เปิดโรงสีข้าวทหารช่วยชาวนาสู้วิกฤตข้าวราคาตก

กองทัพภาคที่ 3 ใช้โรงสีข้าวทหารพิษณุโลก รับซื้อข้าวเปลือกราคาสูงกว่าตลาด มาสีและบรรจุถุงขาย เป็นโครงการนำร่องช่วยเหลือชาวนาใน จ.พิษณุโลกที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ

พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายให้กองทัพภาคที่ 3 รับซื้อข้าวจากชาวนา จึงรับซื้อข้าวจากสหกรณ์การเกษตร 2 แห่ง คือ พรหมพิราม และ บางระกำ เพื่อยกระดับราคาข้าวหอมมะลิหรือข้าวหอมจังหวัด ให้สูงขึ้นมากกว่าราคาตลาด โดยข้าวสารที่ได้จะนำไปจำหน่ายให้กับประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคด้วย

 

ทหารกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก กำลังทดสอบเครื่องสีข้าวที่มีชื่อว่า "ปิ่นแก้ว" ซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวขนาดกลาง อายุการใช้งาน 37 ปี แต่ยังคงสามารถสีข้าวได้ 9 ตันต่อวัน เพื่อ เตรียมใช้เป็นโรงสีนำร่อง สำหรับสีแปรสภาพข้าวเปลือกจากชาวนา โดยจะเริ่มในวันที่ 15 พ.ย.2559

สำหรับโครงการนี้จะทดลองนำร่อง เป็นเวลา 3 เดือน หากราคาข้าวในตลาดยังตกต่ำ กองทัพภาคที่ 3 จะเดินหน้าต่อส่วนหน่วยทหารอื่นๆในต่างจังหวัด สามารถจัดซื้อข้าวสารจากสหกรณ์ได้โดยตรง  

 

กลับขึ้นด้านบน