ไทยพีบีเอสผลักดันความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ตั้งเป้าลดขยะสมุยให้ได้จากวันละ 150 ตัน

ไทยพีบีเอสผลักดันความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ตั้งเป้าลดขยะสมุยให้ได้จากวันละ 150 ตัน

ไทยพีบีเอสผลักดันความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ตั้งเป้าลดขยะสมุยให้ได้จากวันละ 150 ตัน

รูปข่าว : ไทยพีบีเอสผลักดันความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ตั้งเป้าลดขยะสมุยให้ได้จากวันละ 150 ตัน

ไทยพีบีเอสเดินหน้าผลักดันความร่วมมือ 4 ภาคส่วนทำโครงการสมุยสะอาด เพื่อลดขยะต้นทางสู่เส้นทางเกาะสีเขียว พร้อมตั้งเป้าหมายลดขยะลงให้ได้จากวันละ 150 ตัน

วันนี้ (5 พ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไทยพีบีเอสและ 4 ภาคส่วนชาวเกาะสมุยจัดทำโครงการสมุยสะอาด เพื่อแก้ปัญหาขยะตกค้างบนเกาะที่มีมากถึง 300,000 - 400,000 ตัน และนำไปสู่เส้นทางเกาะสีเชียว ซึ่งจะเน้นลดขยะต้นทาง โดยมีเป้าหมายลดขยะลงให้ได้จากวันละ 150 ตัน และกำหนดวันระดมความเห็นวิธีการลดขยะครั้งใหญ่ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วม 150 คน

 

 

นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้จัดการโครงการสมุยสะอาด ไทยพีบีเอส เปิดเผยว่า ทั้ง 4 ภาคส่วนมุ่งลดขยะเปียกเป็นอันดับแรก เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ขณะที่นายหมื่นศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย กล่าวว่า เกาะสมุยมีปัญหาขยะมาก ประกาศลดขยะไม่สำเร็จไม่เลิกทำ

 

 

ส่วนความเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการสมุยสะอาดเสนอลดขยะต้นทางต้องเติมความรู้การจัดการขยะและมีทิศทางที่ชัดเจนร่วมกัน มุ่งสู่ความยั่งยืน ร่วมทั้งสร้างมาตรการบังคับ สมัครใจ และสนับสนุนการลดขยะเกาะสมุย และยังเสนอให้การขนส่งสินค้าของธุรกิจค้าปลีกรับขยะที่แยกแล้วไปส่งกระบวนการรีไซเคิล

 

นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้จัดการโครงการสมุยสะอาด ไทยพีบีเอส

นายนิติธร ทองธีรกุล ผู้จัดการโครงการสมุยสะอาด ไทยพีบีเอส

 

ด้านตัวแทนธุรกิจค้าปลีกเสนอลดขยะต้นทางต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านและต้องร่วมมือกันมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการลดขยะต้องร่วมมือและทำด้วยใจ เป็นความดีตามรอยพ่อ ขณะที่ตัวแทนโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการสมุยสะอาด ต้องการให้สมุยเป็นเกาะสีเขียว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และต้องร่วมกันลดขยะต้นทางอย่างจริงจัง

 

นายหมื่นศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย

นายหมื่นศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย

 

สำหรับมาตรการบังคับในการลดขยะเกาะสมุยเบื้องต้น คือ 1.การวางกรอบการอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ เช่น โรงแรม, ร้านอาหาร การเปิดตลาดสดและการประเมินเพื่อต่อใบอนุญาต, 2.การกำหนดอัตราค่าเก็บขยะ, 3.มาตรการบังคับให้แยกขยะและห้ามลักลอบทิ้งในที่สาธารณะ คลอง และทะเล 4.แหล่งขยะรายใหญ่ต้องส่งแผนจัดการขยะ เพื่อประเมินและติดตามผล, 5.ธุรกิจค้าปลีกงดใช้ถุงพลาสติก และ 6.การบำบัดน้ำเสีย

ส่วนมาตรการจูงใจ คือ 1.สร้างมาตรฐานการจัดการขยะของโรงแรม, ร้านอาหาร โดยจะมีการประเมินทุกปี, 2.จัดประกวดการจัดการประจำปี, 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการเกิดเครือข่ายจัดการขยะครบวงจร เช่น ส่งเสริมการ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ, 4.มาตรการด้านภาษี, 5.เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ, 6.สนับสนุนข้อมูลความรู้ศึกษาดูงาน และ 7. ถุงผ้าเกาะสมุย

 

กลับขึ้นด้านบน