คสช.-มท.ปรับการดูแลความเรียบร้อยหลังครบกำหนดงดงานรื่นเริง 14 พ.ย.

คสช.-มท.ปรับการดูแลความเรียบร้อยหลังครบกำหนดงดงานรื่นเริง 14 พ.ย.

คสช.-มท.ปรับการดูแลความเรียบร้อยหลังครบกำหนดงดงานรื่นเริง 14 พ.ย.

รูปข่าว : คสช.-มท.ปรับการดูแลความเรียบร้อยหลังครบกำหนดงดงานรื่นเริง 14 พ.ย.

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทยปรับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลกิจกรรมต่างๆ ตั้งแตวันที่ 14 พ.ย.2559 ซึ่งเป็นวันแรกที่กิจกรรมบันเทิงต่างๆ สามารถจัดได้ตามปกติเนื่องจากครบกำหนด 30 วันที่รัฐบาลให้งดกิจกรรมรื่นเริง

วันนี้ (7 พ.ย.2559) นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้การสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมดูแลความปลอดภัยและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสมสมในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.เป็นต้นไป กิจกรรมบันเทิงสามารถจัดได้ตามปกติ โดยเริ่มจากเทศกาลลอยกระทงซึ่งตรงกับวันที่ 14 พ.ย.

นายกฤษฎากล่าวว่า ทุกจังหวัดต้องแจ้งทุกภาคส่วนให้ใช้ดุลพินิจในการจัดงานที่ยึดความเหมาะสมและความรู้สึกของประชาชน พร้อมทั้งกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตราอาคาร สถานที่ โป๊ะ ท่าเทียบเรือโดยสารให้พร้อมใช้งานและปลอดภัย

รวมทั้งกำชับนายอำเภอดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อย บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือ วัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึง

ทางด้าน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท กล่าวระหว่างการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.ว่าได้ กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ว่าขณะนี้มี 3 ภารกิจที่ต้องปฏิบัติ คือ ภารกิจช่วยเหลือชาวนา ภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบสังคม โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.ซึ่งกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบันเทิงจะเข้าสู่ปกติ และภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และอำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า จำนวนประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเริ่มคงที่ การบริหารจัดการมีความเรียบร้อยขึ้น และขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในระยะยาว จึงกำชับให้ กกล.รส. ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ และการดำรงไว้ซึ่งพระเกียรติในทุกกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน