เสียงสะท้อนต่อมาตรการพยุงราคาข้าว ช่วยได้ระยะสั้น-ไม่ครอบคลุม

เสียงสะท้อนต่อมาตรการพยุงราคาข้าว ช่วยได้ระยะสั้น-ไม่ครอบคลุม

เสียงสะท้อนต่อมาตรการพยุงราคาข้าว ช่วยได้ระยะสั้น-ไม่ครอบคลุม

รูปข่าว : เสียงสะท้อนต่อมาตรการพยุงราคาข้าว ช่วยได้ระยะสั้น-ไม่ครอบคลุม

ภาคเอกชนและนักวิชาการประเมินว่ามาตรการของรัฐบาลในการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ำ จะช่วยเกษตรกรได้เพียงระยะสั้น และน่าจะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์น้อย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบมาตรการพยุงราคาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมปทุมธานี โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกู้ร้อยละ 90 ของราคาข้าวตลาด และรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว ค่าบริหารจัดการ ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ตันละ 10,500-11,300 บาท

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยระบุว่าเห็นด้วยกับมาตรการนี้ แม้จะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมด แต่ช่วยชะลอปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด และไม่บิดเบือนกลไกตลาด ทำให้ผู้ประกอบการยังแข่งขันได้

นายชูเกียรติให้ความเห็นว่า การทำตลาดข้าวขาวไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีตลาดกว้างกว่าข้าวหอมมะลิ เพราะข้าวเปลือกเจ้าสามารถนำมาผลิตเป็นข้าวนึ่ง และสีเป็นข้าวสารได้ และราคาใกล้เคียงกับคู่แข่ง ขณะนี้ราคาข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ราคาส่งออก เอฟโอบีอยู่ที่ตันละ 355-360 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใกล้เคียงกับราคาข้าวของเวียดนามและอินเดีย

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ ระบุว่า มาตรการนี้บรรเทาความเดือดร้อนชาวนาได้ในเบื้องต้น เพราะเมื่อนำเงินส่วนต่างที่รัฐบาลช่วยเหลือบวกกับราคาข้าวที่ขายได้จะทำให้ได้ราคาสูงขึ้นแต่จะมีเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ค่อนข้างน้อย เพราะชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางมีเพียงร้อยละ 2 ที่มียุ้งเก็บข้าว และเห็นว่าในข้าวนาปรังฤดูกาลหน้า หากผลผลิตยังมีมากจะส่งผลให้ราคาลดลง เกษตรกรต้องปรับตัว ลดพื้นที่ปลูกโดยปลูกพืชอื่นทดแทนบางส่วน

ส่วนนายวิเชียร พวงลำเจียก อดีตนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่า เห็นด้วยกับมติ นบข. แต่ชาวนาภาคกลางบางส่วนเกี่ยวข้าวหนีน้ำตั้งแต่ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา และขายได้ในราคาต่ำ ทำให้ไม่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ ขณะเดียวกันชาวนาบางกลุ่มออกมาขายข้าวเอง แต่ยังมีปัญหาไม่มีตลาดขายข้าวขาว ต้องการให้รัฐช่วยสนับสนุน

รายงานจากสมาคมโรงสีข้าวไทยระบุว่า ราคารับซื้อข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ตันละ 7,200 บาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ตันละ 7,200-7,500 บาท ส่วนข้าวหอมปทุมธานี ไม่มีการแจ้งราคาหลังราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ำ

กลับขึ้นด้านบน