ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเร่งเติมน้ำในเขื่อน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเร่งเติมน้ำในเขื่อน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเร่งเติมน้ำในเขื่อน

รูปข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเร่งเติมน้ำในเขื่อน

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเร่งเติมน้ำในเขื่อน เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือร้องขอให้ทำฝนหลวง หลังประสบภัยแล้ง ขณะที่การทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อนยังประสบปัญหา เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือนำเครื่องบินขึ้นทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำฝนในบริเวณเหนือเขื่อน หลังปริมาณน้ำในเขื่อนมีปริมาณน้อย และกระทบกับการทำการเกษตรในประเทศไทย
 
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนปีนี้ถือว่าอยู่ในภาวะวิกฤติกว่าปีที่แล้ว โดยปัญหาและอุปสรรคในการทำฝน คือสภาพอากาศที่ร้อนกว่าปกติ ทำให้ฝนที่ตกลงมาสลายตัวไป รวมถึงปัญหาสภาพป่าที่ถูกแปรเปลี่ยน เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืช ก็เป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้การทำฝนหลวง มีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น
 
ขณะที่การเติมปริมาณน้ำเก็บกักในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ยังคงต้องชะลอออกไปก่อน หลังพบว่าสภาพอากาศยังไม่เหมาะสม ล่าสุด เขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ 31 มีน้ำใช้การเกษตรได้ร้อยละ 4 เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำร้อยละ 38 น้ำใช้การเกษตรได้ร้อยละ 12 ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ.พิษณุโลก มีเพียงร้อยละ 11


กลับขึ้นด้านบน