ข่าวดี ขยะสนามหลวงเริ่มลดลงเหลือไม่ถึง 50 ตันต่อวัน

ข่าวดี ขยะสนามหลวงเริ่มลดลงเหลือไม่ถึง 50 ตันต่อวัน

ข่าวดี ขยะสนามหลวงเริ่มลดลงเหลือไม่ถึง 50 ตันต่อวัน

รูปข่าว : ข่าวดี ขยะสนามหลวงเริ่มลดลงเหลือไม่ถึง 50 ตันต่อวัน

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเผย ขยะรอบท้องสนามหลวงลดลงเกินครึ่ง เป็นผลจากพลังจิตอาสาร่วมกับการจัดระเบียบเพื่อลดขยะตั้งแต่ต้นทาง เฉลี่ยต่อคนผลิตขยะแค่ 0.38 กิโลกรัมต่อวัน

หลังจากหลายภาคส่วนเข้ามาแก้ปัญหาขยะในพื้นที่รอบท้องสนามหลวงที่เกิดขึ้นมากถึงวันละ 80 ตันจากประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (8 พ.ย.2559) นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า ปริมาณขยะบริเวณสนามหลวงลดลงกว่าครึ่งหนึ่งของช่วงเดือนตุลาคม 2559 ที่เคยมีขยะสูงถึงวันละ 80 ตันต่อวัน และสูงสุดในวันที่ 23 ต.ค.ซึ่งมีปริมาณขยะมากถึง 144 ตัน ส่วนใหญ่เป็นจำพวกขยะเศษอาหาร ขยะทั่วไปและขวดพลาสติก

เพื่อแก้ปัญหาขยะล้นสนามหลวง กรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันจัดจิตอาสาจำนวน 10,342 คน เป็นชุดเคลื่อนที่ประจำการในพื้นที่ 10 จุด เพื่อร่วมคัดแยกขยะและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือจัดการขยะ ตอนนี้เริ่มพบสัญญาณที่ดีว่าขยะเฉลี่ยลดลงเกินครึ่ง

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมบอกว่า โดยสัดส่วนตัวเลขที่ลดลง เป็นผลมาจากการจัดการตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะการจัดรอบการแจกอาหาร ทำให้ปริมาณการผลิตขยะโดยเฉลี่ยต่อคนลดลงจาก 0.49 กก./วัน ในวันธรรมดา และ 0.52 กก./วัน ในวันเสาร์-อาทิตย์ มาอยู่ที่เฉลี่ย 0.38 กก./วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ย.2559)

เมื่อปริมาณขยะต่อคนลดลง ปริมาณขยะบริเวณท้องสนามหลวงในแต่ละวันจึงลดลงด้วย โดยตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เหลือเพียง 55 ตันต่อวัน และวันที่ 3 พ.ย.เหลือ 48 ตันต่อวัน

กลับขึ้นด้านบน