พม.เตรียมเปิดให้เอกชนร่วมพัฒนาบ้านพักคนชรา

พม.เตรียมเปิดให้เอกชนร่วมพัฒนาบ้านพักคนชรา

พม.เตรียมเปิดให้เอกชนร่วมพัฒนาบ้านพักคนชรา

รูปข่าว : พม.เตรียมเปิดให้เอกชนร่วมพัฒนาบ้านพักคนชรา

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเปิดให้กรมธนารักษ์ และภาคเอกชน พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันโดยคาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง และเปิดให้ประชาชนเข้าจองไม่นานนัก

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมเปิดให้ภาคเอกชนเสนอการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ โดยต้องมีการบริการบริการสาธารณสุข สถานที่พักผ่อน บริการทางการแพทย์ เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และเสนอจำนวนยูนิตตามสัดส่วนโครงการ โดยคาดว่าจะจะใช้เวลาในการก่อสร้าง และเปิดให้ประชาชนเข้าจองไม่นานนัก

โดยพื้นที่สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นที่ราชพัสดุสร้างที่อยู่อาศัย 4 พื้นที่ได้แก่ จ.ชลบุรี ใช้พื้นที่ 50 ไร่ จ.นครนายก 14 ไร่ จ.เชียงใหม่ 7.5 ไร่ จ.เชียงราย 64 ไร่ โดยกำหนดอัตราค่าเช่าพักอาศัย 1 บาทต่อตารางวาต่อปี รวมค่าธรรมเนียมประมาณ 500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาเช่า 30 ปี ต่ออายุได้อีก 30 ปี รวมเป็น 60 ปี

พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการวงเงิน 4,000 ล้านบาท สำหรับการใช้ที่ดินของภาคเอกชนดำเนินการก่อสร้างและร่วมปล่อยสินเชื่อให้กับรายย่อย เพื่อซื้อบ้านคนชราเพื่ออยู่อาศัย และเห็นชอบให้ตั้งบรรษัทประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขอสินเชื่ออสังหาในระบบรองรับการดูแลผู้สูงอายุ

 

กลับขึ้นด้านบน