หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวอนประชาชนเลือกใช้กระทงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวอนประชาชนเลือกใช้กระทงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวอนประชาชนเลือกใช้กระทงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

รูปข่าว : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวอนประชาชนเลือกใช้กระทงเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

เทศกาลลอยกระทงปีนี้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอให้ประชาชนเลือกใช้กระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ประชาชนลดการก่อขยะในเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ โดยขอให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างค่านิยมของประชาชนให้รู้จักคิดและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการก่อขยะและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า

จากข้อมูลจำนวนกระทงในพื้นที่กรุงเทพฯของสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2551-2558 พบว่าประชาชนหันมานิยมใช้กระทงที่ทำจากใบตองซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมีเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2557 และ 2558 มีถึงร้อยละ 90 และร้อยละ 91.4 ปี 2557 มีปริมาณกระทง 982,064 ใบ และปี 2558 มีปริมาณกระทง 825,614 ใบ ลดลง 156,450 ใบ โดยเป็นกระทงที่ทำจากใบตอง 754,597 ใบ กระทงที่ทำจากโฟม 71,027 ใบ

ซึ่งวิธีการและหลักเกณฑ์ในการเลือกกระทงคือวัสดุที่นำมาทำกระทง ต้องมีความเหมาะสมและสร้างมลพิษให้แก่แหล่งน้ำน้อยที่สุด เช่น ขนมปังในบางพื้นที่หากมีปริมาณมากเกินไปก็อาจมีผลทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียได้ หรือถ้าอยู่ในเมืองซึ่งหาวัสดุจากธรรมชาติได้ยากให้พิจารณาเลือกใช้กระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายง่าย เช่น ขนมปัง, กระดาษ, เปลือกข้าวโพด, ชานอ้อย เป็นต้น

 

กลับขึ้นด้านบน