นายกฯ อินเดียวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

นายกฯ อินเดียวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

นายกฯ อินเดียวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

รูปข่าว : นายกฯ อินเดียวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดียวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (10 พ.ย.2559) นายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และลงนามในสมุดหลวงเพื่อถวายความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ

 

 

 

 

 

 

ประเทศไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐอินเดียเมื่อปี 2490 โดยเป็นระดับอัครราชทูตในระยะแรก ต่อมายกระดับขึ้นเป็นเอกอัครราชทูต รวมทั้งมีการเยือนในระดับราชวงศ์ ปัจจุบันมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศาสนา

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน