พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

รูปข่าว : พสกนิกรหลายจังหวัดจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

หลายจังหวัดยังจัดกิจกรรมสาธารณะกุศลเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชาชนจำนวนมากต่อแถวรับเสื้อสีดำ บริเวณด้านข้างสถานีอนามัยเทศบาลเมืองนครนายก ที่ครอบครัวนางศศิธร ชัยรักวงศ์ นำไปแจกฟรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้สวมใส่ไว้ทุกข์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จ.นครนายก นักเรียนและคณะครูอาจารย์กว่า 3,000 คน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแปรอักษรเพื่อถวายความอาลัยด้วยเช่นกัน

ด้านพ่อค้า แม่ค้า ชมรมตลาดนัดระยองสามัคคี ประกอบอาหารและแจกจ่ายฟรีให้กับประชาชนที่มาซื้อในตลาดนัดสตาร์ อ.เมืองระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ส่วนที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามแนวพระราชดำริ จ.ระยอง พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบพันธุ์ไม้และโค 19 ตัวให้กับเกษตรกร พร้อมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกร

ขณะที่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสน อคาเดมี่ จ.เชียงราย ร่วมกับสมาชิกสโมสรโรตารี่เชียงแสน กว่า 2,000 คนร่วมแปรอักษรเป็นสัญลักษณ์เลข 9 ไทย บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนและบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ จ.น่าน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกับราษฎรจิตอาสากว่า 400 คน กำจัดผักตบชวาในหนองน้ำครกพระแท่น ต.กลางเวียง อ.เวียงสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนที่ จ.สุโขทัย สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จ.สุโขทัย จัดกิจกรรมรับประทานอาหารฟรีทำดีเพื่อพ่อ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมีส่วนราชการ ร้านค้า หน่วยงานภาคเอกชนจำนวนมาก ร่วมประกอบอาหาร ขนม น้ำดื่มต่างๆ แจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อ.เมืองพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในหัวข้อ "ตามรอยพ่อหลวง สู่วิถีพอเพียง" ให้นักเรียนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ่ายทอดออกเป็นชิ้นงาน ทั้งงานปั้นและงานวาดภาพ

ชาว จ.กาฬสินธุ์ กว่า 30,000 คนร่วมกันจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงใต้ร่มพระบารมี บนสันอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแก้ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ส่วนที่ จ.อุบลราชธานี นายสายหยุด วิลัย ซึ่งเป็นทหารผ่านศึก ออกเดินเข้ากรุงเทพมหานคร ระยะทางเกือบ 700 กิโลเมตร เพื่อกราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง คาดว่าจะใช้เวลาเดินประมาณ 12 วัน

กลับขึ้นด้านบน