ข้าวไทยราคาตกเพราะคุณภาพต่ำจริงหรือ?

ข้าวไทยราคาตกเพราะคุณภาพต่ำจริงหรือ?

ข้าวไทยราคาตกเพราะคุณภาพต่ำจริงหรือ?

รูปข่าว : ข้าวไทยราคาตกเพราะคุณภาพต่ำจริงหรือ?

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก จนทำให้ราคาข้าวตกต่ำและ นักวิชาการด้านการเกษตร ได้ออกมาระบุว่า คุณภาพข้าวของไทยที่ลดลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำโดยเฉพาะความหอมของข้าว

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก จนทำให้ราคาข้าวตกต่ำและซึ่งจากมุมมองของนักวิชาการด้านการเกษตร ได้ออกมาระบุว่า คุณภาพข้าวของไทยที่ลดลง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาข้าวตกต่ำโดยเฉพาะความหอมของข้าว

"ปัจจุบันนี้กำลังข้าวเป็นประเด็นอยู่คือ การปลอมปนข้าวหอมและข้าวไทยไม่ได้หอมเหมือนเมื่อก่อน เมื่อข้าวไม่เหมือนเมื่อก่อนก็หันไปซื้อที่อื่น เช่น ข้าวของเวียดนาม เพราะราคาถูกกว่า ซึ่งข้าวของเวียดนามมียอดส่งออกส่งขึ้นต่อเนื่องจากหลักแสนตัน เป็น1.2 ล้านตันในปีที่ผ่านมา " รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองแห่งชาติ 

 

 

รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวว่า "ข้าวหอมดอกมะลิมีผลผลิตที่ค่อนข้างต่ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งความต้องการในการเพิ่มผลผลิตเป็นผลกระทบต่อเรื่องของกลิ่นหอม โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมีที่ยังไม่ถูกต้อง "

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ได้ทำการทดลองเพิ่มความหอมของข้าวได้เป็นผลสำเร็จ อยู่ระหว่างการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวนา

 

 

"ส่วนหนึ่งที่เราพยายามทำคือการใช้สารกระตุ้นกลิ่นหอม ซึ่งเป็นสารเสริมไม่ใช่ปุ๋ยเป็นอินทรีย์ ฉีดพ่นในระยะที่ข้าวออกดอกแล้ว เม็ด 7 วันแรก ทุก 7 วันจะเพิ่มสารตัวนี้เข้าไป ซึ่งจะเข้าไปกระตุ้นสารหอมโดยจะเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ 30-50 ซึ่งเป็นอีกทาง " ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว กล่าวเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน กล่าวว่า ยังเสนอด้วยว่า การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าว โดยการใช้นวัตกรรมและเน้นเกษตรอินทรีย์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มความหอมของข้าวได้ด้วยเช่นเดียวกัน

 

กลับขึ้นด้านบน