จัดติววิชาชีพเฉพาะแรงงาน 3 จังหวัดใต้ขานรับนโยบายรัฐ

จัดติววิชาชีพเฉพาะแรงงาน 3 จังหวัดใต้ขานรับนโยบายรัฐ

จัดติววิชาชีพเฉพาะแรงงาน 3 จังหวัดใต้ขานรับนโยบายรัฐ

รูปข่าว : จัดติววิชาชีพเฉพาะแรงงาน 3 จังหวัดใต้ขานรับนโยบายรัฐ

กระทรวงแรงงาน เพิ่มทักษะแรงงานกว่า 1,000 คน ขานรับนโยบาย "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันนี้(12พ.ย.2559) นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ กพร. กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่

โดย กพร.กำหนดเป้าหมายเบื้องต้นที่จะเพิ่มทักษะให้แก่กำลังแรงงานไว้ กว่า 1,000 คน และให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส กำหนดแผนงานพร้อมเริ่มดำเนินการทันที 

เบื้องต้นจัดสรรงบประมาณ กว่า 2 ล้านบาท โดย อ.หนองจิก ปัตตานี เน้นการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น การแปรรูปอาหารทะเล การประกอบอาหารไทยฮาลาล รวมถึงสาขาช่างพื้นฐาน และโลจิสติกส์ รองรับเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้า


นายธีรพล บอกว่า สำหรับ อ.เบตง ยะลา เป็นต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเอง เน้นการส่งเสริมการฝึกสาขาอาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพแบบพึ่งพาตนเอง อาทิ สาขาช่างสีรถยนต์ การทำขนมไทย และเบเกอรี่ การเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษจีนกลางให้แก่กำลังแรงงานเนื่องจากเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย และสิงคโปร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก


ส่วน อ.สุไหงโกลก นราธิวาส เน้นการฝึกอาชีพสาขาที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงธุรกิจออนไลน์ โลจิสติกส์และการก่อสร้าง ภาคบริการและการท่องเที่ยว และการเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษา เนื่องจากเป็นต้นแบบศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ โดยแต่ละสาขาที่มีการฝึกอบรมจะมีตลาดรองรับ พร้อมๆ กับการก้าวเป็นเจ้าของผู้ประกอบการเองได้ด้วย


นอกจากนี้ กพร.ยังเร่งดำเนินการพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะเน้นการมีงานทำอย่างมั่นคง รักบ้านเกิด เพื่อร่วมกันพัฒนาบ้านเกิด

กลับขึ้นด้านบน