เผยสถิติคนไทยตระหนักใช้กระทงธรรมชาติและลดใช้กระทงโฟม

เผยสถิติคนไทยตระหนักใช้กระทงธรรมชาติและลดใช้กระทงโฟม

เผยสถิติคนไทยตระหนักใช้กระทงธรรมชาติและลดใช้กระทงโฟม

รูปข่าว : เผยสถิติคนไทยตระหนักใช้กระทงธรรมชาติและลดใช้กระทงโฟม

สถิติการจัดเก็บกระทงในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2551-2557 พบว่าสัดส่วนกระทงที่ทำจากโฟมมีแนวโน้มลดลง ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเชิญชวนประชาชนลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุลอยกระทงให้เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำ

จากสถิติการจัดเก็บกระทงในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2551-2557 พบว่าสัดส่วนกระทงที่ทำจากโฟมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเปรียบเทียบกับปี 2554 ที่มีกระทงทำจากโฟม จำนวน 57,837 ใบ คิดเป็นร้อยละ 18, ปี 2555 มีจำนวน 131,338 ใบ คิดเป็นร้อยละ 14, ปี 2556 มีจำนวน 107,848 ใบ คิดเป็นร้อยละ 12 และปี 2557 มีจำนวน 96,069 ใบ คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนในปี 2558 กทม.เก็บกระทงได้จำนวน 825,614 ใบ เป็นกระทงทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 754,587 ใบ คิดเป็นร้อยละ 91.4 และกระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 71,027 คิดเป็นร้อยละ 8.6

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ประชาชนให้ความสนใจและตระหนักเรื่องการรักษาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เห็นได้จากการลดใช้กระทงที่ทำจากโฟมและหันมาเลือกใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแทน ขณะเดียวกันผู้ผลิตและจำหน่ายกระทงก็ใช้วัสดุธรรมชาติมากขึ้นตามไปด้วย

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษยังเชิญชวนให้ประชาชนลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้ (2559) โดยเลือกใช้วัสดุลอยกระทงให้เหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำ เช่น พื้นที่ที่มีน้ำนิ่ง ควรใช้กระทงที่ทำจากใบตอง ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำไหลและมีปลา ก็อาจใช้กระทงที่ทำมาจากขนมปัง

พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการลอยกระทงโดยใช้หลักการ 3R ได้แก่ "ใช้น้อย" (Reduce) คือการลดขนาดของกระทงและลดจำนวนกระทงต่อหนึ่งครอบครัว เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและช่วยลดปริมาณขยะ, "ใช้ซ้ำ" (Reuse) คือการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้มค่า และสุดท้ายคือ "แปรรูปใช้ใหม่" (Recycle) คือการนำกระทงที่เก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์ โดยกระทงจากวัสดุธรรมชาติจะนำมาใช้ในการหมักปุ๋ย

กลับขึ้นด้านบน