"พล.อ.ประวิตร" เร่งกระทรวงแรงงานลงสัตยาบันอนุสัญญา ILO-แก้กฎหมายค้ามนุษย์

"พล.อ.ประวิตร" เร่งกระทรวงแรงงานลงสัตยาบันอนุสัญญา ILO-แก้กฎหมายค้ามนุษย์

"พล.อ.ประวิตร" เร่งกระทรวงแรงงานลงสัตยาบันอนุสัญญา ILO-แก้กฎหมายค้ามนุษย์

รูปข่าว : "พล.อ.ประวิตร" เร่งกระทรวงแรงงานลงสัตยาบันอนุสัญญา ILO-แก้กฎหมายค้ามนุษย์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เร่งให้กระทรวงแรงงานพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 3 ฉบับ ยกระดับการดูแลแรงงาน พร้อมแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งเป้าไทยขยับอันดับขึ้นในปีหน้า

วันนี้ (14 พ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจเยี่ยมกระทรวงแรงงานและมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง

พล.อ.ประวิตร กำชับให้เร่งภารกิจสำเร็จ 4 เรื่อง คือ การพิจารณาให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ที่สำคัญอย่างน้อย 3 ฉบับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง และพิธีสารภายใต้อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะยกระดับการดูแลแรงงานตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ให้ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเพิ่มจำนวนพนักงานตรวจแรงงานให้เพียงพอต่อการดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายและสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืน แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและแรงงานในภาคประมงได้รับสิทธิประโยชน์ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียม รวมทั้งได้รับสิทธิแรงงานและสิทธิทางสังคมด้วย และการจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติในจังหวัดนำร่อง ให้ยึดตามกรอบใน 3 ประเด็น คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยให้กระทรวงแรงงานเป็นศูนย์กลางการบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยราชการต่อไป เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าได้อันดับที่ดีขึ้นในปีหน้าและต้องเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในรัฐบาลชุดนี้

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน