ก.พาณิชย์ เจรจาขายข้าวกับผู้ค้าทั่วโลก

ก.พาณิชย์ เจรจาขายข้าวกับผู้ค้าทั่วโลก

ก.พาณิชย์ เจรจาขายข้าวกับผู้ค้าทั่วโลก

รูปข่าว : ก.พาณิชย์ เจรจาขายข้าวกับผู้ค้าทั่วโลก

กระทรวงพาณิชย์เปิดเจรจาซื้อขายข้าว-มันสำปะหลัง ดึงผู้นำเข้าจากทั่วโลกร่วมงาน เพื่อเร่งระบายสินค้าเกษตรที่ออกสู่ตลาดในปริมาณมากช่วงปลายปี และผลักดันราคาในประเทศให้สูงขึ้นได้ คาดมีคำสั่งซื้อกว่า 63,000 ล้านบาท

วันนี้ (14พ.ย.2559) ผู้นำเข้าข้าวเกือบ 300 ราย จาก 41 ประเทศทั่วโลก เช่น ฮ่องกง จีน ประเทศในอาเซียน ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอเมริกา อิหร่าน สหภาพยุโรป รวมถึงผู้ประกอบการไทยกว่า 110 ราย เข้าร่วมการเจรจาซื้อขายข้าวและมันสำปะหลัง ที่กระทรวงพาณิชย์จัดขึ้น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การจัดงานเจรจาครั้งนี้จะช่วยเร่งระบายสินค้าเกษตรของไทยที่จะออกสู่ตลาดในปริมาณมากช่วงปลายปี และที่สำคัญจะช่วยผลักดันราคาในประเทศให้สูงขึ้นได้ คาดว่าจะก่อให้เกิดคำสั่งซื้อ มูลค่ารวมกว่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 63,000 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าการสั่งซื้อข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวประมาณ 806 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 28,200 ล้านบาท และมูลค่าการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอีกประมาณ 1,005 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 35,180 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีการลงนามความตกลงหรือ MOU 5 ฉบับ ประกอบด้วยการลงนาม MOU สั่งซื้อสินค้าข้าว 4 ฉบับ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 1 ฉบับ

ฉบับที่ 1 การลงนามสั่งซื้อสินค้าข้าว เป็นการสั่งซื้อสินค้ารายการใหม่ของผู้นำเข้ารายใหม่จากฮ่องกง สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ 10,000 ตัน

ฉบับที่ 2 เป็นการลงนามสั่งซื้อข้าวกาบาจากไทย 100 ตัน เพื่อขยายตลาดลูกค้ากลุ่มรักสุขภาพ และMOU

ฉบับที่ 3 เป็นการลงนามสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวรวม 600 ตัน ไปยังฮ่องกง

ฉบับที่ 4 เป็นการลงนามสั่งซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ 400 ตัน

ส่วนการลงนามความตกลง MOU เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง โดยจะลงนามสั่งซื้อมันสำปะหลังเส้นเป็นจำนวนถึง 8 แสนตัน มูลค่าประมาณ 156 ล้านดอลาร์สหรัฐฯ
ในปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน

ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 6.85 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3,085 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.4 ในขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังมีปริมาณ 8.12 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,171 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 20

กลับขึ้นด้านบน