ก.แรงงาน สรุปยอดช่วยซื้อข้าวจากช่วยนา ยอดรวมกว่า 200 ตัน

ก.แรงงาน สรุปยอดช่วยซื้อข้าวจากช่วยนา ยอดรวมกว่า 200 ตัน

ก.แรงงาน สรุปยอดช่วยซื้อข้าวจากช่วยนา ยอดรวมกว่า 200 ตัน

รูปข่าว : ก.แรงงาน สรุปยอดช่วยซื้อข้าวจากช่วยนา ยอดรวมกว่า 200 ตัน

กระทรวงแรงงาน เผยโครงการช่วยซื้อข้าวมียอดสั่งซื้อข้าวจากสถานประกอบการแล้วกว่า 200 ตัน

วันนี้ (14 พ.ย.59) นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะรองโฆษกกระทรวงแรงงาน เผยว่า กระทรวงแรงงานได้ส่งมอบข้าวจากเกษตรกรถึงผู้ประกอบการ ในโครงการ จากชาวนาถึงแรงงาน โดยรับมอบข้าวจากกลุ่มสหกรณ์จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.ศรีษะเกษ จำกัด จำนวน 35.4 ตัน และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านดอกบัว จ.พะเยา จำนวน 11.4 ตัน เพื่อส่งมอบข้าวให้กับสถานประกอบการ 2 แห่ง คือ สถานประกอบการใน จ.ระยอง และ จ.สมุทรปราการ และสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 46.8 ตัน เพื่อให้สถานประกอบการนำไปจำหน่ายให้แก่พนักงานลูกจ้างต่อไป

นายสุทธิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ จากผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวนา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสรรตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศที่สามารถรองรับให้เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าทำงานหรือทำอาชีพเสริม ระหว่างช่วงว่างเว้นจากการทำนา อาทิ ตำแหน่งแม่บ้าน 505 อัตรา พนักงานเสริฟ 645 อัตราพนักงานขายของหน้าร้าน 3,876 อัตรา แรงงานในฟาร์ม 111 อัตรา แรงงานด้านการผลิต 4,281 อัตรา แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 427 อัตรา รวมทั้งสิ้น 37,127 อัตรา ส่วนผลโครงการ DSD Smart Farmer สามารถอบรมหลักสูตรเทคนิคการขาย การตลาดออนไลน์เพื่อความยั่งยืน แล้วกว่า 1,600 คน ใน 26 จังหวัด

ขณะที่การสนับสนุนโครงการช่วยซื้อข้าว มียอดสั่งซื้อข้าวจากสถานประกอบการแล้วกว่า 200 ตัน และจะมีการรับซื้อรวมทั้งได้ทยอยส่งมอบให้แก่สถานประกอบการที่แจ้งความประสงค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวเลขรวมจากทุกหน่วยงานในสังกัดขณะนี้สามารถขายข้าวช่วยชาวนาแล้วกว่า 220 ตัน

กลับขึ้นด้านบน