จัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

จัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

จัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

รูปข่าว : จัดกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าราชการและพนักงาน พร้อมด้วยทหารกองประจำการกองบิน 46 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติมหาราชาพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่กองบังคับการกองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี

เช่นเดียวกับที่ จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตรร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพสกนิกร รวมถึงอาสาสมัครฝนหลวง ทำพิธีวางพานพุ่มและกล่าวคำเทิดพระเกียรติ พร้อมจัดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับฝนหลวง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

กลับขึ้นด้านบน