ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

รูปข่าว : ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (14 พ.ย.2559) เวลา 15.28 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพร้อมด้วย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร รวม 8 รูป สวดพระอภิธรรมตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.

ทั้งนี้ บทสวดในพิธีศพหลวง มี 2 แบบ คือบทสวดพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นให้คนที่มีชีวิตอยู่นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยหลักธรรมที่มีลักษณะต่างกัน 7 ลักษณะ รวมเป็น 7 คัมภีร์ และบทสวดพระธรรมใหม่ หมายถึงหมวดธรรมหมวดหนึ่งจากคัมภีร์ธัมมสังคณี ส่วนมากเป็นการอธิบายอกุศลธรรมแต่ละหมวดใช้ชื่อว่า โคจฉกะ คือหมวด และมีชื่อธรรมนำหน้าโคจฉกะ มีทั้งหมด 12 หมวด โดยการสวดบทพระธรรมใหม่นี้มีทำนองสวดตามที่พระโบราณาจารย์ได้ฝึกหัดกันต่อๆ มา เช่น ทำนองกะ ทำนองเลื่อน ทำนองลากซุง และบทสวดพระธรรมใหม่นี้ ใช้สวดคู่กันกับพระอภิธรรม 7 คัมภีร์ ซึ่งเป็นของเดิม

 

กลับขึ้นด้านบน