ปีนี้กระทงในกรุงเทพลดลงกว่า 1.6 แสนใบ

ปีนี้กระทงในกรุงเทพลดลงกว่า 1.6 แสนใบ

ปีนี้กระทงในกรุงเทพลดลงกว่า 1.6 แสนใบ

รูปข่าว : ปีนี้กระทงในกรุงเทพลดลงกว่า 1.6 แสนใบ

สถิติลอยกระทงในเขตกรุงเทพลดลงกว่า 1.6 แสนใบ จากปีก่อนที่เฉียด 1 ล้านใบ คนไทยนิยมใช้กระทงธรรมชาติเพิมขึ้นร้อยละ93.3 ส่วนโฟมลดลงร้อยละ 2

หลังจากวันลอยกระทงปีนี้ผ่านพ้นไปแล้ว วันนี้(15 พ.ย.2559 ) ทางสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ได้ระดมเจ้าหน้าที่เก็บกระทง ในแม่น้ำเจ้าพระยา และสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนมาลอยกระทง )  กทม. สรุปยอดจัดเก็บกระทง ของปีนี้ 2559 ได้จำ นวน  661,935 ใบ โดยพบว่ากระทงจากธรรมชาติ 617,901 ใบ คิดเป็นร้อยละ 93.3 และกระทงโฟม 44,034 ใบ คิดเป็นร้อยละ 6.7 ถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา 163,679 ใบ หรือร้อยละ 19.8 

ทั้งนี้ยังพบว่าสัดส่วนของกระทงวัสดุธรรมชาติ และย่อยสลายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 91.4 เป็นร้อยละ 93.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ส่วน กระทงโฟมลดลงร้อยละ 2 จากเดิม 8.6 เป็น 6.7 ในปีนี้ 

โดยเมือเทียบกับปี 2558 กทม.เก็บกระทงได้ จำนวน 825,614 ใบ เป็นกระทงทำจากวัสดุธรรมชาติ 754,587 ใบ คิดเป็นร้อยละ 91.4 กระทงโฟม 71,027 คิดเป็นร้อยละ 8.6 

กลับขึ้นด้านบน