"ไพบูลย์" เผย 6,000 ชื่อเอี่ยวทุจริตจำนำข้าว

"ไพบูลย์" เผย 6,000 ชื่อเอี่ยวทุจริตจำนำข้าว

"ไพบูลย์" เผย 6,000 ชื่อเอี่ยวทุจริตจำนำข้าว

รูปข่าว : "ไพบูลย์" เผย 6,000 ชื่อเอี่ยวทุจริตจำนำข้าว

"พล.อ.ไพบูลย์" เผย 6,000 รายชื่อ เกี่ยวข้องกับโครงการจำนำข้าวในรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รอตรวจสอบเพื่อสรุปหาคนรับผิดชอบความเสียหายอีกร้อยละ 80 ก่อนสรุปเสนอคณะรัฐมนตรี

วันนี้(15 พ.ย.2559) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเรียกค่าเสียหายกับผู้เกี่ยวข้องในคดีรับจำนำข้าว ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 80 ในรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่าได้รับรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยแบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารผู้ปฏิบัติในองค์กรต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบการ โดยกลุ่มผู้บริหารมี 2,000 รายชื่อ และผู้ปฏิบัติในองค์กรต่าง ๆ อีก 4,000 รายชื่อ ส่วนกลุ่มผู้ประกอบการ คือ โรงสี แต่ยังคงอยู่ระหว่างการรวบรวมและสรุปข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทย และเมื่อได้รายชื่อทั้งหมดมาแล้วยังคงต้องตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้ง

นอกจากกระทรวงมหาดไทยแล้วยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะต้องร่วมกันตรวจสอบ เพราะเบื้องต้นแม้จะรับทราบถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบแต่หากได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าขณะนี้กำลังดำเนินการตรวจสอบนั้นถือเป็นผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องพิจารณาเรียกคืนความเสียหายอีกร้อยละ 80 ซึ่งการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นบุคคลในภาครัฐ หรือภาคเอกชน หากเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด ปี 2539

เช่นเดียวกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือคำสั่งทางปกครองเรียกคืนความเสียหายร้อยละ 20 จากความเสียหายทั้งหมด คือ 35,000 ล้านบาท ในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย และหลังครบ 30 วัน จากที่ได้รับหนังสือคำสั่งทางปกครอง หากยังไม่ชดใช้ความรับผิดชอบนั้น กระทรวงการคลังจะทำหนังสือแจ้งเตือนฉบับที่ 2 โดยตามกระบวนการ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ปี 2542 นางสาวยิ่งลักษณ์ จะมีเวลารวม 90 วันในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง

 

 

กลับขึ้นด้านบน