ชง 6 แนวทางล้อมคอก "ลูกแรงงานข้ามชาติ"ในไทย

ชง 6 แนวทางล้อมคอก "ลูกแรงงานข้ามชาติ"ในไทย

ชง 6 แนวทางล้อมคอก "ลูกแรงงานข้ามชาติ"ในไทย

รูปข่าว : ชง 6 แนวทางล้อมคอก "ลูกแรงงานข้ามชาติ"ในไทย

กระทรวงแรงงาน เตรียมชงเสนอ 6 แนวทางต่อสนช. ดูแลลูกแรงงานข้ามชาติกว่า 1.2 แสนรายที่อาศัยในไทย เข้าสู่ระบบภายในปี 2561

วันนี้ (15พ.ย.2559) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานได้ประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลในการตอบกระทู้ถามของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เกี่ยวกับการแก้ไขปัญ หาแรงงานต่างด้าว ในช่วงวันที่ 17-18 พฤศจิกายนนี้ 

นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ประเทศไทยมีแรงงานต่าง ด้าว 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามที่หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผัน 1,367,647 คน กลุ่มสองแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 965,832 คน กลุ่มสามแรงงาน สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่นำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายตามระบบ โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ติดตามเข้ามา 365,785 คน และกลุ่มสุดท้าย แรงงานสัญชาติเวียดนามที่มีวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน 1,569 คน

ขณะที่ ข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย พบว่า ตัวเลขสะสมตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบันมีบุตรของแรงงาน ที่หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศได้ตามพ่อแม่ 118,671 คน โดยจำนวนนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า มีบุตรแรงงานข้ามชาติทุกสัญชาติที่เข้ามาเรียนในประเทศไทย กว่า 70,000 คน

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การแก้ไขปัญหา คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดูแลให้ความคุ้มครองบุตรที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งผู้ติดตามและผู้ที่เกิดใหม่ในประเทศไทย โดยการกำหนดสถานะ พิสูจน์ตัวบุคคล จัดเก็บข้อมูลและให้การดูแลตามหลักสากล

ส่วนมาตรการป้องกันไม่ให้จำนวนบุตรของแรงงานเพิ่มขึ้นมี 6 เรื่องคือไม่เปิดจดทะ เบียนแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ส่งเสริมการเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายตามระบบ ซึ่งไม่อนุญาตให้นำบุตรติดตามมา  หาก บิดา - มารดา ครบกำหนดการจ้างงานต้องเดินทางกลับประเทศพร้อมบุตร และถ้าบุตรของแรงงานอายุถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และประสงค์จะทำงานอนุญาตให้ทำงานได้ และต้องเดินทางกลับประเทศเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงานรณรงค์ให้คุมกำเนิด ทั้งนี้ตั้งเป้าบุตรแรงงานข้ามชาติต้องลดลง ภายในปี 2561 และหมดไปภายในปี 2563

กลับขึ้นด้านบน