ปีติสูงสุดของชีวิต สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ พระราชทานรางวัลอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ปัตตานี

ปีติสูงสุดของชีวิต สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ พระราชทานรางวัลอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ปัตตานี

ปีติสูงสุดของชีวิต สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ พระราชทานรางวัลอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ปัตตานี

รูปข่าว : ปีติสูงสุดของชีวิต สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ พระราชทานรางวัลอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ปัตตานี

การเสด็จพระราชดำเนินเยือน จ.ปัตตานี เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ยังความปิติยินดีแก่พสกนิกรแม้ในยามที่ต้องเผชิญกับความไม่สงบ โดยเฉพาะการเสด็จเยือนมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

"บทอันฟาล" ส่วนหนึ่งของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่กล่าวถึงการให้มุสลิมผู้หลงผิดกลับตัวเป็นคนดี ให้ความเคารพยำเกรงต่อพระเจ้า ถูกถ่ายทอดผ่านการอัญเชิญแบบกอรีหรือทำนองเสนาะ ด้วยสำเนียงอันไพเราะ จับใจ ของผู้ชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราส สยามมุฎราชกุมาร ประจำปี 2559

"เนื้อร้องมอบให้แด่มุสลิมที่จิตใจไม่ดี ให้กลับมาเป็นคนดี เราอ่านให้เขาฟังเพื่อให้เขาเปิดใจ ให้เป็นคนดี และเพื่อสร้างความสามัคคีในจังหวัดชายแดนภาคใต้" มูฮำมัด หะยีมูซอ ผู้ชนะเลิศการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอาน อธิบายถึงเนื้อหาของบทอันฟาล

การได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนจากการทุ่มเทฝึกซ้อมเป็นเวลาแรมปี แต่สิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและเกียรติประวัติสูงสุดในชีวิต คือการที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงให้ความสำคัญเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลด้วยพระองค์เอง

หลักธรรมคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอาน ถูกนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของมุสลิมทั่วโลก การส่งเสริมให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอานจึงถือเป็นภารกิจสำคัญ ซึ่งเทศบาลเมืองปัตตานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกุรอานชิงถ้วยพระราชทานต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ 11 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลาม

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี กล่าวว่า แม้จะเกิดเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องหลายปี แต่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมายัง จ.ปัตตานี เพื่อพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน รวมถึงทรงพระกรุณาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเสมอมา ซึ่งถือว่าเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน