เสนอจัดอบรมแพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันเชื้อดื้อยาในเด็ก

เสนอจัดอบรมแพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันเชื้อดื้อยาในเด็ก

เสนอจัดอบรมแพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันเชื้อดื้อยาในเด็ก

รูปข่าว : เสนอจัดอบรมแพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันเชื้อดื้อยาในเด็ก

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เสนอให้มีการจัดอบรมแพทย์ทั่วประเทศในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล หลังพบสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้นและเสียชีวิตปีละกว่า 20,000 คน

รองศาสตราจารย์พิเศษ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า โรคที่เด็กส่วนมากเป็นคือไข้หวัด เจ็บคอและท้องเสีย ซึ่งร้อยละ 80 ของโรคมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส ไม่ใช่เชื้อแบคทีเรีย แต่เมื่อไปรับการรักษาพยาบาลกลับได้รับยาปฏิชีวนะมารับประทานร่วมด้วย ทำให้เด็กหลายคนรับประทานยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น

ขณะที่ผู้ปกครองก็ยังไม่มีความเข้าใจว่าการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อเกินความจำเป็นจะส่งผลให้เกิดเชื้อดื้อยาในร่างกาย ส่งผลให้ในอนาคตจะไม่มียามารักษาได้หากร่างกายติดเชื้อ ดังนั้นเห็นว่าในวงการแพทย์ควรจัดอบรมให้แพทย์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล

ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) พบว่าในแต่ละปีคนไทยติดเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาประมาณ 88,000 คน เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาอย่างน้อยปีละ 20,000 - 38,000 คน ส่งผลต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 4.6 หมื่นล้านบาท โดยสาเหตุสำคัญมาจากการใช้ยาต้านแบคทีเรียที่ไม่เหมาะสม หรือเกินความจำเป็นและในปัจจุบันยังมีทะเบียนตำรับยาต้านแบคทีเรียที่ไม่เหมาะสมแพร่หลายตามท้องตลาด

กลับขึ้นด้านบน