วธ.พิมพ์หนังสือพระเมรุมาศ-พระราชพิธีพระบรมศพแจกต้นปีหน้า

วธ.พิมพ์หนังสือพระเมรุมาศ-พระราชพิธีพระบรมศพแจกต้นปีหน้า

วธ.พิมพ์หนังสือพระเมรุมาศ-พระราชพิธีพระบรมศพแจกต้นปีหน้า

รูปข่าว : วธ.พิมพ์หนังสือพระเมรุมาศ-พระราชพิธีพระบรมศพแจกต้นปีหน้า

กระทรวงวัฒนธรรม เตรียมจัดพิมพ์หนังสือพระเมรุมาศและพระราชพิธีพระบรมศพ แจกประชาชนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานพระราชพิธี เริ่มแจกในเดือนมกราคมปีหน้า พร้อมพิมพ์เพิ่มหนังสือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือ ๙๙ พระบรมราชโชวาท อีก 2,000,000 เล่ม

วันที่ 15 พ.ย.2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจำนวนมากต่อแถวรอรับหนังสือ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" และ "๙๙ พระบรมราชโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์" บริเวณนิทรรศการสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร แบ่งรอบการแจกหนังสือเป็น 4 รอบ คือ เวลา 09.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 17.00 น. โดยจะจัดพิมพ์หนังสือทั้ง 2 เล่มเพิ่มเติมเพื่อแจกให้ประชาชนในต่างจังหวัดด้วย ตั้งเป้าจัดพิมพ์ 2,000,000 เล่ม

 

 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในวันแรกของการแจกหนังสือพบว่า ประชาชนบางคนมาเข้าคิวรอรับหนังสือตั้งแต่เวลา 03.00 น. จึงปรับเวลาแจกเป็น 4 รอบ วันละ 40,000 เล่ม

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีแผนที่จะจัดพิมพ์หนังสือพระเมรุมาศและพระราชพิธีพระบรมศพในเดือนมกราคม 2560 เพื่อให้ประชาชนเข้าใจมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งไทยถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ สำหรับองค์กร หรือหน่วยงานใดที่สนใจนำต้นฉบับหนังสือไปจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายหรือเผยแพร่เป็นสาธารณะประโยชน์ หรือต้องการสนับสนุนการจัดพิมพ์ สามารถประสานขออนุญาตไปยังกระทรวงวัฒนธรรม ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 ส่วนประชาชนที่ไม่สามารถมารับหนังสือ สามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่ www.m-culture.go.th

 

 

กลับขึ้นด้านบน