ผู้ตรวจการแผ่นดินเน้นความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ

ผู้ตรวจการแผ่นดินเน้นความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ

ผู้ตรวจการแผ่นดินเน้นความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ

รูปข่าว : ผู้ตรวจการแผ่นดินเน้นความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐ

สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยและต่างประเทศรวม 114 องค์กร ลงนามร่างปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวานนี้ (15 พ.ย.) โดยเน้นพันธกิจในการตรวจสอบอำนาจรัฐ เน้นบทบาทหน้าที่ที่เป็นอิสระ หลังเผชิญปัญหาถูกคุกคาม-ข่มขู่ ไปจนถึงการตัดงบประมาณ

วันนี้ (16 พ.ย.2559) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ภายในหัวข้อการประเมินผลงานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณว่า หลายประเทศบอกเล่าถึงประสบการที่ต้องเผชิญกับปัญหาการถูกคุกคาม-ข่มขู่ ทำให้การกำหนดเนื้อหาสาระในร่างปฏิญญากรุงเทพ เน้นที่จะขับเคลื่อนพันธกิจ ด้วยความอิสระ เพื่อรักษาบทบาทที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน และแม้ว่าตามสถานการณ์ของไทย จะอยู่ระหว่างการเดินหน้าเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย แต่ พลเอกวิทวัส ยืนยันว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยทำหน้าที่อย่างอิสระ ไม่แรงกดดัน หรือการถูกแทรกแซง ในขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้จะตรวจสอบคำร้องการทำหน้าที่ของทหารก็ตาม

ก่อนหน้านี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะผู้ตรวจฯ ระหว่างประเทศ ได้แถลงยืนยันในพันธกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเดินหน้าและสร้างเครือข่าย เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทั้งนี้ไทยและองค์กรระหว่างประเทศรวม 114 องค์กร โดยมีมติรับรองในปฏิญญากรุงเทพฉบับนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

กลับขึ้นด้านบน