เปิดลายพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จวัดคูยางเมื่อ 44 ปีก่อน

เปิดลายพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จวัดคูยางเมื่อ 44 ปีก่อน

เปิดลายพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จวัดคูยางเมื่อ 44 ปีก่อน

วัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโชว์ลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดกำเเพงเพชร

รูปข่าว : เปิดลายพระหัตถ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จวัดคูยางเมื่อ 44 ปีก่อน

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะ เจ้าอาวาสวัดคูยาง ได้นำลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้ง เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดกำเเพงเพชร เเละพระราชทานทุนเริ่มต้นสร้างพระอุโบสถวัดคูยาง เมื่อปี 2515 หรือช่วง 44 ปีก่อนมาให้สื่อมวลชนดู เพราะคงความปลาบปลื้มต่อพสกนิกรจังหวัดกำเเพชรอย่างหาที่สุดมิได้

เรื่องราวภาพการเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดกำเเพงเพชร เมื่อวันที่ 20 พศจิกายน 2515 เพื่อมาบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ ณ วัดคูยาง อ.เมืองกำแพงเพชร

ครั้งนั้นพระองค์ท่านทรงถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างพระอุโบสถซึ่งกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นเงิน60,000 บาท

เจ้าอาวาสวัดคูยาง บอกว่า เมื่อคราวเสด็จฯครั้งที่ 2 นี้มีราษฎรมาเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จจำนวนมาก ทั้งสามพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัย ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรอย่างใกล้ชิด นำความสุขมาสู่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า


ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. มาประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถด้านหน้า และพระนามาภิไธยย่อ ส.ก.มาประดิษฐานที่หน้าบันพระอุโบสถด้านหลัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม2523 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2524

และพระราชทานนามพระพุทธรูปประธานซึ่งหล่อแบบศิลปะสุโขทัย หมวดกำแพงเพชร ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก 9 นิ้ว ว่าพระพุทธวชิรปราการ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2527

กลับขึ้นด้านบน