เปิดจุดขายข้าวให้สหกรณ์การเกษตร 3 จังหวัด

เปิดจุดขายข้าวให้สหกรณ์การเกษตร 3 จังหวัด

เปิดจุดขายข้าวให้สหกรณ์การเกษตร 3 จังหวัด

รูปข่าว : เปิดจุดขายข้าวให้สหกรณ์การเกษตร 3 จังหวัด

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11-12 ตั้งเต็นท์ริมถนน ให้สหกรณ์การเกษตร 3 จังหวัด นำข้าวสารมาจำหน่าย เพื่อระบายข้าวในสต๊อก และ นำเงินไปหมุนเวียนซื้อข้าวใหม่

วันนี้ ( 17 พ.ย.2559) ประชาชนเข้าเลือกซื้อข้าวสารหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรใน จ.พิษณุโลก จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เพชรบูรณ์ ที่พลัดเปลี่ยนกันนำข้าวสารมาจำหน่ายบริเวณเต็นท์ริมถนนสายพิษณุโลก- วังทอง บ้านเสือลากหาง ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 11-12 อำนวยความสะดวกในการจำหน่าย เพื่อให้สหกรณ์สามารถระบายข้าวในสต๊อก และมีเงินหมุนเวียนไปรับซื้อข้าวจากชาวนาได้โดยตรง โดยข้าวสารที่จำหน่ายในราคาต้นทุนทำให้มีผู้บริโภคสนใจเลือกซื้อจำนวนมาก

ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) จ.เพชรบูรณ์ เห็นชอบปล่อยเงินกู้วงเงิน 300 ล้านบาท ให้สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ สำหรับรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และชะลอปริมาณข้าวเปลือกไม่ให้เข้าสู่ตลาดมากเกินความต้องการ ซึ่งจะทำให้ราคาผลผลิตต่ำลงอีก

สำหรับ จ.เพชรบูรณ์ มีเกษตรกรขึ้นทะเบียน จำนวน 20,000 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกเกือบ 300,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 180,000 ตัน ล่าสุด เก็บเกี่ยวไปแล้ว เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน