สมาคมธุรกิจประกันฯ พร้อมดูแลระบบประกันสุขภาพข้าราชการ

สมาคมธุรกิจประกันฯ พร้อมดูแลระบบประกันสุขภาพข้าราชการ

สมาคมธุรกิจประกันฯ พร้อมดูแลระบบประกันสุขภาพข้าราชการ

รูปข่าว : สมาคมธุรกิจประกันฯ พร้อมดูแลระบบประกันสุขภาพข้าราชการ

บริษัทประกันพร้อมลงทุนเพิ่มและรับความเสี่ยงปรับระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว คาดว่าเริ่มดำเนินการเดือนตุลาคม 2560 หากกระทรวงการคลังเห็นชอบ

วันนี้ (17 พ.ย.2559) นายกสมาคมประกันชีวิตและนายกสมาคมประกันวินาศภัย พร้อมผู้บริหารบริษัทประกันที่เป็นสมาชิกของสมาคมบางส่วน เดินทางเข้าพบปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อรายงานความคืบหน้า การปรับระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและผู้มีสิทธิกว่า 4 ล้านคน ซึ่งใช้งบประมาณปี 2559 สูงถึง 70,000 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่ปีละ 60,000 ล้านบาท

นายอานนท์ วังสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า วันนี้ กระทรวงการคลังต้องการคำตอบว่าเอกชนสามารถรับข้อเสนอ และความเสี่ยงดังกล่าวได้หรือไม่ ซึ่งสมาคมฯ ได้ทำการศึกษาและสอบถามสมาชิก รวมทั้งบริษัทประกัยภัยขนาดใหญ่ ต่างให้คำตอบตรงกันว่าพร้อมดำเนินโครงการและลงทุนปรับปรุงระบบซอฟท์แวร์เชื่อมข้อมูลไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท เพื่อทดลองตลาด ซึ่งหากกระทรวงการคลังให้ดำเนินการ จะพร้อมปฏิบัติในเดือนตุลาคมปี 2560

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 1-2 ปีแรก บริษัทประกันจะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิเดิมของข้าราชการและไม่เปลี่ยนแปลงกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แม้ยอมรับว่ายังได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงสุขภาพข้าราชการ ซึ่งตามปกติจะเป็นปัจจัยหลักในการคำนวณเบี้ยและค่าใช้จ่ายประกัน ส่วนในปีถัดไปอาจขยายสิทธิให้ข้าราชการรับบริการในเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน แต่อาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งงบประมาณที่จะขอรับจัดสรรเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากยังมีรายละเอียดที่ต้องวิเคราะห์จำนวนมาก

ก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลางรายงานว่า ยอดการเบิกจ่ายงบฯ ในส่วนสวัสดิการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปี 2556 เบิกจ่าย 62,000 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด จนสูงสุดเมื่อสิ้นปี 2559 อยู่ที่ 70,000 ล้านบาท ทั้งที่ กรมฯ ตรวจสอบการเบิกจ่ายและป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้นก็ตาม

 

 

กลับขึ้นด้านบน