โฟร์โมสต์ยกเลิกซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม

โฟร์โมสต์ยกเลิกซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม

โฟร์โมสต์ยกเลิกซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม

รูปข่าว : โฟร์โมสต์ยกเลิกซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม

หลังจากผู้ผลิตนมยี่ห้อดังยกเลิกสัญญาซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในระยะเวลากระชั้นชิด ทำให้องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยเข้าไปรับซื้อน้ำนมดิบที่ตกค้างจากการถูกยกเลิกสัญญา ด้านกลุ่มผู้ผลิตนมชี้แจงสาเหตุที่ยกเลิกเพราะสหกรณ์ทำผิดเงื่อนไข

สหกรณ์โคนมพัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ถูกบริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า ประเทศไทย ผู้ผลิตนมยี่ห้อโฟร์โมสต์ บอกเลิกเซ็นบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยู รับซื้อน้ำนมดิบล่วงหน้าเพียง 8 วัน เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2559

นายพิบูล โพธิ์ศรี ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัฒนานิคม ระบุว่า สหกรณ์ฯลงนามเอ็มโอยูกับโฟร์โมสต์ตั้งแต่ปี 2552 กระทั่งฝ่ายส่งเสริมการผลิตและรับซื้อน้ำนมดิบของโฟร์โมสต์บอกยกเลิกรับซื้อ ทำให้มีน้ำนมดิบที่รับซื้อจากสมาชิกตกค้าง เนื่องจากไม่สามารถหาคู่สัญญาใหม่ได้ทัน จึงยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด ขอให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ช่วยรับซื้อน้ำนมดิบจากสหกรณ์วันละ 37 ตัน

จากการสอบถามไปยังบริษัทฟรีสแลนด์ คัมพิน่า ชี้แจงว่าในช่วงที่ลงนามเอ็มโอยูกับสหกรณ์พนัสนิคม ได้มีปัญหาส่งนมไม่ครบตามที่ตกลงกัน บริษัทฯจึงไม่ต่อสัญญา

ด้านนายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (18 พ.ย.2559) อ.ส.ค.จะรับซื้อนมจากสหกรณ์โคนมพัฒนานิคมวันละ 30 ตัน เป็นเวลา 1 ปี โดยจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 30 ก.ย.2560 ตามคำแนะนำของมิลค์บอร์ด

 

กลับขึ้นด้านบน