หนุนต้นแบบ "แก้มลิง" แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

หนุนต้นแบบ "แก้มลิง" แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

หนุนต้นแบบ "แก้มลิง" แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

รูปข่าว : หนุนต้นแบบ "แก้มลิง" แก้น้ำท่วม-น้ำแล้ง

นายกรัฐมนตรี ผลักดันโครงการพระราชดำริแก้มลิง ที่จังหวัดปทุมธานี ขยายผลการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งทั่วประเทศ

วันนี้ (18 พ.ย.2559) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สวนปาล์ม 38 ไร่ ของนายอักษร น้อยสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีซึ่งเป็นสวนปาล์ม ที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริโครงการแก้มลิง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในร่องสวน และร่องสวนปล์ามนี้ ยังสามารถทำให้พื้นที่คลอง 8 ถึงคลอง 10 รอดพ้นจากน้ำท่วมเมื่อปี 2554

ความสำเร็จนี้ทำให้ชาวสวนอำเภอหนองเสือได้รับการส่งเสริมจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ที่มาร่วมพัฒนาเรือดูดตะกอนเลน ในร่องสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำจากการนำแนวคิดมาปรับใช้ทำให้สวนมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี รวมถึงสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก


โดยในปีนี้ราคาปาล์มน้ำมันอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 5 บาทสำหรับสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ไม่ได้ตกต่ำเพราะรัฐบาลทุกอย่างมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประกอบขณะนี้รัฐบาลไม่สามารถนำเงินมาช่วยเหลือเกษตรกรได้ทั้งหมด แต่จะหาแนวทางที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรต่อไป ย้ำไม่ห้ามชาวนาปลูกข้าว แต่ต้องปรับเปลี่ยนบ้างในพื้นที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ


หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี เดินทางมาที่สระเก็บน้ำพระราม 9 คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีแก้มลิง ที่ช่วยกู้วิกฤตทำให้ชาวปทุมธานี มีน้ำประปาใช้อีกครั้งหลังจากปี 2558 หลังน้ำดิบผลิตน้ำประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีในคลองระพีพัฒน์แห้งขอด ทำให้ต้องหยุดจ่ายน้ำถึง 2วัน นับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ก็ผ่านวิกฤตมาได้ เพราะได้มีการส่งน้ำจากสระแห่งนี้ไปช่วย จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงจะผลสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดปทุมธานีทำให้นายกรัฐมนตรีนำไปปรับใช้ในครอบคลุมทั่วประเทศ

กลับขึ้นด้านบน