ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

รูปข่าว : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จฯในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (18 พ.ย.2559) เวลา 15.20 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร

พระพิธีธรรม คือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่ง ที่พระมหากษัตริย์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวง ปัจจุบันมี 10 วัด โดยทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ 1 สำรับ สำรับละ 4 รูป เป็นพระพิธีธรรม เพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ อาทิ การสวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพครั้งนี้ ซึ่งจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสวดฯ โดยพระพิธีธรรมได้รับการฝึกหัดทำนองการสวดพระธรรมจนมีความถูกต้องมีเสียงที่ไพเราะ

กลับขึ้นด้านบน