ชาวนาภาคอีสานได้รับผลกระทบควบคุมราคารถเกี่ยวข้าว

ชาวนาภาคอีสานได้รับผลกระทบควบคุมราคารถเกี่ยวข้าว

ชาวนาภาคอีสานได้รับผลกระทบควบคุมราคารถเกี่ยวข้าว

รูปข่าว : ชาวนาภาคอีสานได้รับผลกระทบควบคุมราคารถเกี่ยวข้าว

การควบคุมราคารถเกี่ยวข้าวต่อไร่เพื่อลดต้นทุนของชาวนา ทำให้บางจังหวัดในภาคอีสานเกิดปัญหาขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวที่ไม่ยอมให้บริการในพื้นที่ ซึ่งหากเกี่ยวไม่ทันและข้าวแก่เกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ทำให้ชาวนาต้องช่วยกันเกี่ยวและเรียกร้องขอผ่อนผันคำสั่งนี้

ชาวนา ต.สะพุง อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันก่อนต้นข้าวจะแห้งและรวงหัก เนื่องจากข้าวแก่จัดและเก็บเกี่ยวไม่ทัน หลังจากรถเกี่ยวข้าวรับจ้างทยอยออกจากพื้นที่เนื่องจาก จ.ศรีสะเกษ ออกประกาศควบคุมอัตราค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวไร่ละ 600 บาท ทำให้ผู้ประกอบการประสบปัญหาขาดทุน

นายพรชัย กล้าเกิด กำนัน ต.สะพุง กล่าวว่า ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้ควบคุมราคาอัตราเกี่ยวข้าวที่ไร่ละ 600 บาท ทั้งนี้ราคาดังกล่าวจะไม่คุ้มทุนและราคาว่าจ้างจะขึ้นกับสภาพพื้นที่ จึงเตรียมทำหนังสือขอผ่อนผันไปทางจังหวัดเพื่อลดความเดือดร้อนของชาวนา

ส่วนชาวนา ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น ต้องว่าจ้างแรงงานกว่า 10 คน ราคาวันละ 350 บาท เพื่อเกี่ยวข้าวในพื้นที่ 4 ไร่ ซึ่งเจ้าของนาบอกว่า ต้องยอมจ้างแรงงานในราคาสูงเพราะขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ พร้อมระบุว่าปัจจุบันชาวนานิยมจ้างรถเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตแทนแรงงานคน เพราะราคาถูกกว่า โดยจะอยู่ที่ไร่ละ 700 บาท

กลับขึ้นด้านบน