เยาวชน 500 คนร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อหลวง"

เยาวชน 500 คนร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อหลวง"

เยาวชน 500 คนร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อหลวง"

รูปข่าว : เยาวชน 500 คนร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อหลวง"

เริ่มแล้วจิตอาสา “เด็กไทย หัวใจ พม. ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ช่วยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันนี้ (19 พ.ย. 59) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประ เทศไทย จำนวน 501 คน ประกอบด้วย ผู้แทนเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 381 คน และผู้ดูแลเด็ก จำนวน 120 คน เพื่อทำกิจกรรม “ เด็กไทย หัวใจ พม. ทำดีเพื่อพ่อหลวง” ณ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า เด็กและเยาวชน จะทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวง ได้แก่ การแจกริบบิ้นไว้อาลัย บริการอาหาร และเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าแถวรอถวายสักการะพระบรมศพ บริการทำความสะอาดห้องสุขา เก็บขยะและทำการคัดแยกขยะในพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


เขา บอกว่า ขอชื่นชมเด็กและเยาวชนทุกคนที่ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีในวันนี้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพลังจิตอาสาของเด็กและเยาวชนที่จะมุ่งมั่นร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในการทำความดีเพื่อสังคมต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน