"อุทยาน” สั่งเบรกทัวร์เล่นโหนสลิง ดอยสุเทพ-ปุย

"อุทยาน” สั่งเบรกทัวร์เล่นโหนสลิง ดอยสุเทพ-ปุย

"อุทยาน” สั่งเบรกทัวร์เล่นโหนสลิง ดอยสุเทพ-ปุย

รูปข่าว : "อุทยาน” สั่งเบรกทัวร์เล่นโหนสลิง ดอยสุเทพ-ปุย

ธัญญา เนติธรรมกุล สั่งสอบบริษัททัวร์ชื่อดัง ขออนุญาตท่องเที่ยวแนวโลดโผน (Zipline) ในเขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุย ยันขัดระเบียบ และจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว

จากกรณีกลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชนเผ่าเชิงเกษตรนิเวศและบริษัท อีเกิ้ลแทรค จำกัด ได้ขออนุ ญาตเข้าไปดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว รูปแบบท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศแบบผจญภัยในป่า ให้มีการเล่นแนวโลดโผน (Zipline) หรือ การโหนสลิง จากต้นไม้ต้นหนึ่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม จ.เชียงใหม่ 

วันนี้ (19 พ.ย.2559) นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช บอกว่า จากการตรวจสอบ พบว่ากลุ่มบริษัทนี้ ได้ส่งโครงการและรายละเอียดแบบแปลน เพื่อขออนุญาตเข้าไปดำเนินการท่องเที่ยวแบบผจญภัย ในพื้นที่หมู่บ้านปางป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ริม ซึ่งเป็นพื้นที่พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี 30 มิถุนายน 2541 มีเนื้อที่ 51 – 3 – 44 ไร่ และไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเขตบริการตามหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติแต่อย่างใด


อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ บอกอีกว่า กิจกรรมท่องเที่ยวแนวโลดโผน (Zipline) หรือการโหนสลิงจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งเหมือนทาร์ซาน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินั้น แต่หลายครั้งก่อให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บขึ้น กรมอุทยานฯ จะไม่ยอมให้มีกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวในพื้นที่อุทยาน อย่างเด็ดขาด เพราะพื้นที่ที่ขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศแบบผจยภัย ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ไม่ได้อยู่ในบริเวณที่กำหนดให้เป็นเขตบริการตามแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ


นอกจากนี้ การท่องเที่ยวดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงอันตรายและพื้นที่ที่จะดำเนินการนั้นเป็นพื้นที่อยู่อาศัยทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 กำหนดให้อยู่อาศัยทำกินเพื่อรอการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งปัจจุบันการพิสูจน์สิทธิยังไม่เรียบร้อย จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ จะพิจารณาอนุญาตได้

ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 จึงไม่อนุญาตให้ดำเนินการตามที่ขอได้ และได้แจ้งให้อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ตลอดจนอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง ต้องควบคุม ดูแล มิให้มีการดำเนินกิจการในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ของตนเองเป็นอันขาด

กลับขึ้นด้านบน