กสทช.จับมืออาชีวศึกษา ติดตั้ง-จูนกล่องทีวีดิจิทัลถึงบ้าน นำร่อง 10 จังหวัด ก.ค.นี้

กสทช.จับมืออาชีวศึกษา ติดตั้ง-จูนกล่องทีวีดิจิทัลถึงบ้าน นำร่อง 10 จังหวัด ก.ค.นี้

กสทช.จับมืออาชีวศึกษา ติดตั้ง-จูนกล่องทีวีดิจิทัลถึงบ้าน นำร่อง 10 จังหวัด ก.ค.นี้

รูปข่าว : กสทช.จับมืออาชีวศึกษา ติดตั้ง-จูนกล่องทีวีดิจิทัลถึงบ้าน นำร่อง 10 จังหวัด ก.ค.นี้

กสทช.จับมืออาชีวศึกษา ติดตั้ง-จูนกล่องทีวีดิจิทัลถึงบ้าน นำร่อง 10 จังหวัด ก.ค.นี้ สำนักงาน กสทช. ทำ MOU จับมืออาชีวศึกษา ติดเซ็ตท็อปบ็อกซ์ฟรีถึงบ้าน หลังพบปัญหาหลายบ้านสแกน-ติดตั้งเพื่อรับชมช่องทีวีดิจิทัลไม่ได้ นำร่อง 10 จังหวัด ใช้งบฯ 10 ล้านบาท เริ่มเดือน ก.ค.นี้

วันนี้ (10 มิ.ย.2558) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ส่งนักศึกษาอาชีวะเข้าติดตั้งกล่องรับชมทีวีดิจิทัลตามบ้านประชาชนที่มีปัญหาการติดตั้งและการสแกนช่อง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ระบุว่าการทำ MOU ร่วมกันจะครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี เพื่อร่วมมือติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี (เซ็ตท็อปบ็อกซ์) ให้ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 บ้านต่อ 1 กล่อง สนับสนุนให้ประชาชนที่แลกคูปองมาแล้วแต่ยังไม่ติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และสามารถเข้าถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เบื้องต้นนำร่อง  10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ เชียงราย นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ และอุทัยธานี โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ก.ย. 2558

นายฐากร กล่าวว่า สำนักงาน กสทช.จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมวิธีการติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้กับอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) เพื่อถ่ายทอดความรู้ส่งต่อไปยังนักศึกษาอาชีวะ ซึ่งจะเป็นกำลังหลักสำคัญในการติดตั้งเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ถึงบ้าน ซึ่งประชาชนจะต้องนำคูปองไปแลกกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ และเตรียมสายและเสาอากาศ ทั้งนี้บ้านที่มีกล่องและเสารับสัญญาณขนาดเล็กที่ติดตั้งในตัวบ้านและอาคารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่หากมีการติดตั้งเสาก้างปลาที่ต้องขึ้นไปติดบนหลังคาอาจมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงสำหรับการติดตั้ง

สำนักงาน กสทช. ตั้งเป้าหมายติดตั้งเซ็ตท็อปบ็อกซ์ระยะแรกภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 10 ล้านบาท  ซึ่งเงินส่วนนี้ อศจ. จะนำไปบริหารจัดการให้กับนักศึกษาอาชีวะที่ลงพื้นที่ติดตั้งเซ็ตท็อปบ็อกซ์ตามบ้านให้กับประชาชน ถือเป็นการเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีรายได้ให้กับนักศึกษาอาชีวะ กลุ่มคนสร้างชาติ ขานรับนโยบายรัฐบาลอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้นักศึกษาที่ลงพื้นที่ติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์จะมีการเก็บสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของแต่ละบ้านไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งต่อกลับมายังสำนักงาน กสทช. ซึ่งประชาชนแต่ละบ้านต้องเตรียมหลักฐานไว้ และควรขอดูหลักฐานบัตรนักศึกษาก่อนให้เข้ามาติดตั้ง

สำหรับประชาชนใน 10 จังหวัดแรกที่ดำเนินการนำร่อง หากสนใจให้อาชีวศึกษาติดตั้งกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์สามารถติดต่อไปยังสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดที่ร่วมในโครงการ ได้แก่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โทร. 0-5321-7708-9, 0-5322-1599

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โทร.0-5371-3036

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ โทร. 0-5622-1390, 0-5622-3536

วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โทร. 0-5651-1582

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โทร. 0-7535-6156

วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส โทร. 0-7354-1765-6, 0-7354-1768

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3261-1130

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-1782

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โทร. 0-4351-1289

และวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โทร. 0-4451-1190


กลับขึ้นด้านบน